Astrid Bergland er leder av forskergruppen Aldring, helse og velferd.  (foto: Sonja Balci/HiOA)
Astrid Bergland er leder av forskergruppen Aldring, helse og velferd. (foto: Sonja Balci/HiOA)

HiOA får 4,2 millioner til eldreforskning

HiOA-forskerne Asta Bye, Astrid Bergland, Jonas Debesay, Karin Hesseberg og Birgitta Alfsen kan nå se frem til å jobbe nært med det kliniske feltet og produsere brukerrelevant forskning. 

Med støtte fra ExtraStiftelsen, får forskergruppen Aldring, helse og velferd to stipendiatstillinger.

Prosjekttitlene er:

Broken hip - disrupted life. Experiences from the first hip fracture and the rehabilitation

Refeeding syndrome among older adults over 65 years of age admitted to hospital

I det ene prosjektet skal forskerne se på hvordan et hoftebrudd påvirker pasientens liv, og hvilken betydning det har å delta i et treningsprogram. I tillegg skal de undersøke hva som bør vektlegges i et treningsprogram.

Kun én tidligere kvalitativ studie har utforsket opplevelsen knyttet til trening etter hoftebrudd.

Det andre prosjektet er et samarbeid mellom forskergruppen Aldring, helse og velferd og Diakonhjemmet sykehus.

Forskerne skal undersøke hvordan vi på best måte kan gi medisinsk ernæringsbehandling, det vil si sondeernæring, til eldre som får diagnosen alvorlig underernæring ved innleggelse på sykehus.

 

Powered by Labrador CMS