I mange land er det mangel på helsearbeidere.
I mange land er det mangel på helsearbeidere.

Verden mangler 43 millioner helse­arbeidere

Langt flere helsearbeidere må til for at verden skal nå målet om helsetjenester til alle, ifølge en ny studie.

Studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet, skal være den mest omfattende kartleggingen noen gang av antallet leger, sykepleiere, jordmødre, tannleger og farmasøyter i verden.

Størst er mangelen på helsearbeidere i Afrika, Sør-Asia og Midtøsten.

– Helsearbeidere er avgjørende for å få til et fungerende helsevesen, sier forskeren Rafael Lozano i en pressemelding.

– Derfor er det veldig viktig å få på plass data som dette. Slik kan land treffe informerte beslutninger og planlegge for framtiden.

Store forskjeller

Forskergruppen bak studien fant at i 2019 så var det mangel på sykepleiere og jordmødre i hele 150 land. Flere enn 130 land hadde for få leger.

Av de mer enn 43 millioner helsearbeiderne som forskergruppen anslår at verden mangler, så er drøyt 30 millioner sykepleierjobber.

I studien fant forskerne ved University of Washington’s School of Medicine ekstreme forskjeller mellom land.

I Sentral-Europa, Øst-Europa og Sentral-Asia var det i 2019 i gjennomsnitt nesten 40 leger per 10.000 innbygger. I landene sør for Sahara var det i gjennomsnitt 2,9 leger på like mange innbyggere.

I Norge var det 38 leger per 10.000 innbyggere, ifølge studien.

Store forskjeller er det også i sykepleierdekning. Mens det i Norge i 2019 var 211 sykepleiere og jordmødre per 10.000 innbyggere – det høyeste antallet i Vest-Europa – så var det bare 3,3 sykepleiere på like mange innbyggere i Somalia.

Mangler studieplasser

Forskerne peker på manglende studieplasser og opplæring som en av årsakene til mangelen på helsearbeidere.

En annen årsak er at leger og andre helsearbeidere drar fra fattige land til bedre betalte jobber i rike land. Krig og politisk uro er nok en årsak.

Mangelen på helsearbeidere bidro til at verden sto dårlig forberedt da pandemien rammet oss i 2020, mener forskerne.

Referanser:

EurekAlert!-pressemelding: Worldwide shortage of health workers threatens effective health coverage, 23. mai 2022.

Measuring the availability of human resources for health and its relationship to universal health coverage for 204 countries and territories from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 23. mai 2022. Doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00532-3

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS