Kronikk: Dårligere rehabiliteringstilbud til personer med MS

Den årlige MS-dagen markeres siste lørdag i august, 25.08, med aktiviteter på torg og kjøpesentre over hele landet. Samtidig får MS- forbundet inn meldinger om stadig dårligere rehabiliteringstilbud i alle helseregionene, skriver kronikkforfatter Mona Enstad.

Nye funn om en av hjernens nervecellemarkører kan endre utredningen av MS. Det legene har trodd markerte nervecelledød kan i stedet vise en gjenopprettelig skade. (Foto: Colourbox)
Nye funn om en av hjernens nervecellemarkører kan endre utredningen av MS. Det legene har trodd markerte nervecelledød kan i stedet vise en gjenopprettelig skade. (Foto: Colourbox)

Multippel sklerose (MS) er en komplisert og sammensatt diagnose. Tverrfaglig behandling og rådgivning er ofte helt nødvendig for å mestre denne sykdommen. Kartlegging , planlegging og trening gir mulighet for å klare jobb og daglige aktiviteter.

I Fredrikstad nektes en mann med langtkommet MS, rehabilitering ved Eiksåsen MS-senter i Bærum, som er spesialister på denne gruppen. Helseregionen henviser til kommunens rehabiliteringstilbud.

I Tromsø rives et etablert rehabiliteringsmiljø for MS opp og flyttes inn i en travel sykehushverdag. Samtidig avslår helseregionen å sende MS-pasienter til rehabilitering på landets eneste senter som har spesialisert seg utelukkende på rehabilitering av MS-pasienter, MS-Senteret Hakadal. Rehabiliteringen skal gjøres lokalt.

Kommunene kan ikke ta ansvaret

MS-forbundet frykter denne utviklingen. Helseregionene skal spare penger, og politikerne har bestemt gjennom Samhandlingsreformen at kommunene skal overta mye av rehabiliteringsansvaret.

Dette ansvaret er mange kommunene i dag ikke i stand til å ta.

En rapport fra Riksrevisjonen viser blant annet at kun 16 prosent av kommunene ikke har rehabiliteringsplasser i institusjon og få kommuner kan tilby opptrening for kognitive funksjoner.

Samtidig viser rapporten at det har vært en reduksjon i helseforetakenes rehabiliteringskapasitet som har gitt lengre ventetid for pasientene. Undersøkelsen peker på at verken spesialist- eller kommunehelsetjenesten har et godt nok grunnlag for å ha oversikt over det faktiske rehabiliteringsbehovet i helsetjenesten.

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten viser at virkeligheten står i skarp kontrast til politikernes uttalte målsetting om å styrke rehabiliteringstilbudet i Norge.

Tomme senger

All rehabilitering behøver ikke foregå på spesialiserte sentre eller avdelinger. Men når det dreier seg om en sammensatt og livslang sykdom som MS, må spesialistene tas i bruk.

Ved MS-senteret i Hakadal samarbeider fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere,  nevrologer og nevropsykologer om rehabiliteringsforløp som gir personer med MS et godt  grunnlag for å mestre et langt liv med sykdommen.

I dag opplever vi at senger står tomme ved senteret, mens behovet for spesialisert MS-rehabilitering er skrikende.

MS-forbundet mener at dette er uakseptabelt. God rehabilitering kan utgjøre forskjellen på et liv i isolasjon og et liv med aktiv samfunnsdeltagelse.  De ressursene vi har i dag, må tas i bruk – ikke bygges ned.

Powered by Labrador CMS