Foreløpig er armbåndet et bøyelig kretskort med sensorer og trådløs datasender. [Foto: Abbas Furniturewalla / Rutgers University]
Foreløpig er armbåndet et bøyelig kretskort med sensorer og trådløs datasender. [Foto: Abbas Furniturewalla / Rutgers University]

Utvikler «Fitbit»-armbånd som også kan telle blodceller

Det er blitt populært med klokker som følger med på helsen vår. Ingeniører vil ta det et steg videre og utvikler et armbånd som også kan ta prøver av blodet ditt og måle luftforurensning.

Vil vi i fremtiden kunne ta helsesjekken selv via mobilen? Ingeniører fra Rutgers University i New Jersey har laget et nytt type armbånd som i tillegg til å måle aktivitet og puls, også kan ta prøver av blodet vårt. Armbåndet er koblet opp til en app på mobilen via bluethoot.

– Det er som et Fitbit-armbånd, men det har en biosensor som kan telle partikler. Det inkluderer blodceller, bakterier og organiske eller ikke organiske partikler i lufta, sier Mehdi Javanmard som er en av forskere, i en pressemelding.

– Nåværende armband kan bare måle en håndfull av fysiske parametere som hjerterytme og aktivitet. Muligheten for å også kunne telle forskjellige celler i blodet vårt ville ta personlig helseoppfølging til et nytt nivå, sier førsteforfatter Abbas Furniturewalla.

– Vi regner med at denne typen armbånd vil komme på markedet om to til tre år, sier Mehdi Javanmard, en av skaperne av armbåndet. (Foto: Rutgers School of Engineering)
– Vi regner med at denne typen armbånd vil komme på markedet om to til tre år, sier Mehdi Javanmard, en av skaperne av armbåndet. (Foto: Rutgers School of Engineering)

Hva kan den brukes til?

Forskerne mener at denne typen teknologi kan være nyttig for privatpersoner og helsepersonell, fordi man kan ta raske prøver uten å måtte innom lab-utstyret.

– Telling av blodceller kan gi viktig informasjon. For eksempel, unormalt mye eller lite av hvite eller røde blodceller kan være indikasjoner på indre blødninger og til og med noen krefttyper som leukemi. CD4, en type hvite blodceller, er viktige for å følge med på HIV pasienter. Det finnes også mange flere eksempler, skriver Mehdi Javanmard i en epost til forskning.no.

– Hvordan kan man ta prøver av blodet, vil armbåndet stikke deg?

– Nei, brukeren prikker seg selv og drypper en dråpe blod på microchippen.

– Er det noe mer man kan måle ut ifra en slik test?

– Vi jobber med å få den til å oppdage protein-biomarkører også. Dette vil kunne vise markører på for eksempel betennelsessykdommer, skriver Javanmard.

Biosensoren skal kunne måle partikler i lufta, dette tror forskerne vil bli nyttig for personer som bor i områder med mye luftforurensning. Da kan man måle nivåer av skadelige stoffer i lufta og unngå å oppholde seg så mye ute i de verste periodene.

– Vi regner med at denne typen armbånd vil komme på markedet om to til tre år, sier Javanmard.

Bør brukes i samråd med lege

Kaveh Rashidi er fastlege og forfatter. Han tror den nye oppfinnelsen kan være nyttig for helsepersonell, samt både syke og friske i samfunnet.

– Å monitorere vår egen helse er noe vi gjør kontinuerlig, med eller uten teknologi. Når vi kjenner på signaler fra kroppen, så er det en monitorering. Hvis teknologi kan bidra til at vi blir enda bedre kjent med egen kropp og helse, er det flott, sier Rashidi til forskning.no

Han legger til at akkurat dette apparatet virker såpass komplisert at han ikke ville anbefalt å bruke det uten rådføring med en lege.

– Resultatene kan bli vel så forvirrende å tolke, som nyttige. At ellers friske blir redde for at de er syke er en av flere potensielle utfordringer.

Mer helseteknologi på vei

Rashidi sier at vi utvilsomt vil se mer til denne typen teknologi fremover.

– Det vil være naivt å tro noe annet. Legeyrket vil alltid kreve at vi må kunne se pasienten, undersøke pasienten og gi en type omsorg som kun kan gis ansikt til ansikt. Men legeyrket er også i en kontinuerlig utvikling. Slik type teknologi kan bidra med å forbedre helsen til befolkningen, men også være et ledd i bedre pasientrettigheter, mener Rashidi.

I enkelte bydeler i Oslo har man nå startet opp et prosjekt som heter «Velferdsteknologi - avstandsoppfølging av kronisk syke». Her får noen pasienter med seg apparater slik at de kan måle for eksempel blodtrykk og oksygenmetning i blodet hjemme.

– Resultatene sender de inn elektronisk og hvis helsepersonell finner avvik av betydning, gjennomføres det tiltak. Dette er bare en liten del av Helsedirektoratets satsing på velferdsteknologi.

– Tror du vi i fremtiden kan få armbånd som kontinuerlig forteller oss om hvordan det står til med helsa? For eksempel om vi får i oss nok jern og vitaminer?

– Jeg tenker at mulighetene er endeløse, spesielt hvis man sammenlikner med samfunnet for øvrig. Hvem hadde trodd for 25 år siden at vi stod med smarttelefoner som kunne gjøre alt det de gjør? Akkurat det å få informasjon om jernmangel eller vitaminmangel virker relativt unyttig, da det ikke er noe som endres raskt, sier Rashidi.

Powered by Labrador CMS