Tall fra overvåkingssystemet Sykdomspulsen viser at det i forrige sesong var en stor økning i antall eldre over 65 år som oppsøkte lege og fikk påvist influensa. Det er også de som er over 65 år som oftest må legges inn på sykehus eller som dør av influensa. (Foto: Reuters, Jason Reed, United States Health)
Tall fra overvåkingssystemet Sykdomspulsen viser at det i forrige sesong var en stor økning i antall eldre over 65 år som oppsøkte lege og fikk påvist influensa. Det er også de som er over 65 år som oftest må legges inn på sykehus eller som dør av influensa. (Foto: Reuters, Jason Reed, United States Health)

Flere tar influensavaksine

Flere tar influensavaksine nå enn for tre år siden. Den største økningen er blant eldre.

De som befinner seg i risikogruppa, og som anbefales å ta influensavaksinen er

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fylte fra 65 år

Barn og voksne med

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

SSB har siden 2014 stilt spørsmål til et utvalg av den norske befolkningen om influensavaksinen, på oppdrag fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at det er flere og flere som vil ta influensavaksinen.

Flest eldre

Økningen er aller størst hos de eldre over 65 år. Her har det vært en økning på 38 prosent i sesongen 2016/2017. Men Folkehelseinstituttet har som mål å få 75 prosent vaksinasjonsdekning i risikogruppene.

– Det er fremdeles langt igjen før vi i Norge når målet om at 75 prosent av risikogruppene tar vaksinen, men vi er på rett vei. For andre år på rad ser vi en økning i antall vaksinerte. Det er veldig gledelig. Den årlige influensavaksinen er den viktigste måten å forebygge sykdommen på, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet (FHI) på FHI sine nettsider.

Hun forteller at flertallet av de som velger å ta vaksinen gjør det på oppfordring fra fastlegen eller annet helsepersonell.

– Vi ser samtidig at de som ikke har fått en anbefaling i liten grad tar vaksine. Helsepersonell har derfor en viktig rolle i å bidra til at flere vaksineres, understreker Tønnesen.

Kan være livsfarlig å ikke vaksinere seg

I sesongen 2016/2017 døde omtrent 1700 personer i Norge på grunn av influensa, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. I tillegg ble det anslått at rundt 6000 trengte sykehusbehandling hvor flertallet av disse var over 65 år.

– Det at så mange døde i fjor viser hvor viktig det er at personer i risikogruppene vaksinerer seg, sier Tønnesen

Risikogruppen omfatter alle som er 65 år eller eldre, samt personer med enkelte kroniske sykdommer. Det er omtrent 1,5 millioner mennesker i Norge som er med i denne risikogruppen.

Tall fra overvåkingssystemet Sykdomspulsen viser at det i forrige sesong var en stor økning i antall eldre over 65 år som oppsøkte lege og fikk påvist influensa. Det er også de som er over 65 år som oftest må legges inn på sykehus eller som dør av influensa.

Men også andre risikopersoner med lungesykdommer, hjerte-karsykdommer og diabetes har økt risiko for å få forverret den kroniske sykdommen sin ved influensautbrudd. I noen tilfeller kan de få lungebetennelse og den generelle helsetilstanden kan bli alvorlig svekket i lang tid. I verste fall kan influensasykdommen lede til en varig funksjonsnedsettelse og redusert livskvalitet.

Viruset er allerede i omløp

Ved forrige sesong var det influensa A(H3N2) som dominerte. Denne influensatypen er kjent for å ramme de eldre mye hardere.

– Det er meldt om få tilfeller av influensa foreløpig, men det er likevel influensa i omløp allerede. Hvordan denne sesongen blir og hvilke virus som vil dominere, er vanskelig å uttale seg om før den er ordentlig i gang, sier Karoline Bragstad, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Allerede ved starten av sesongen ser forskerne at både influensa A(H3N2) og et influensa B-virus er i omløp.

Powered by Labrador CMS