Røykere som prøver å slutte, drikker også mindre alkohol. Men det er ikke godt å si hva som er årsak og virkning.

Røykeslutt kan påvirke hvor mye alkohol du drikker

Folk som prøver å stumpe røyken, kompenserer ikke ved å drikke mer alkohol. Det tyder en britisk studie på.

27.7 2016 04:00

Studien ser ut til å slå beina under ordtaket om at summen av våre laster er konstant. For røykere som prøver å slutte, kompenserer ikke med å drikke mer alkohol.

Tvert imot ser det ut til.

Personer som prøver å slutte å røyke tobakk, har også en tendens til å drikke mindre alkohol enn andre røykere. Det viser studien som nylig ble publisert i journalen BMC Public Health.  

Mer moderat konsum

En femtedel av britene som var med på studien, røykte. Noen av disse hadde prøvd å slutte å røyke rett før undersøkelsen. De rapporterte generelt at de drakk mindre alkohol enn røykere som ikke hadde prøvd å legge sigarettene på hyllen.

Røykeslutterne oppga blant annet at de hadde mindre tendens til å drikke mye av gangen, sammenlignet med røykere som ikke hadde prøvd å slutte.

Nylig ble det kjent at røyking er enda farligere enn tidligere antatt. En studie tyder på at røyking dreper to av tre røykere.

Redd for å sprekke?

– Dette resultatet strider imot den vanlige oppfatningen om at personer som slutter å røyke, har en tendens til å drikke mer for å kompensere, sier Jamie Brown ved University College London i en pressemelding. Brown ledet studien.

En forklaring kan være at personer som slutter å røyke, prøver å drikke mindre på grunn av risikoen for at alkoholen kan føre til tilbakefall.

Tidligere studier har vist at tobakkavhengighet og alkoholkonsum er tett relatert.

Over 30 000 deltakere

Studien er basert på en spørreundersøkelse blant representative husstander i England. Alle de spurte gjennomførte en standard selvrapporteringstest for alkoholkonsum. Tjue prosent av de spurte rapporterte at de røykte.

Forskerne plasserte så røykerne i to grupper avhengig av om de var moderate alkoholkonsumenter eller tyngre alkoholbrukere. Hensikten var å undersøke om det var en sammenheng mellom røykeslutt og alkoholkonsum blant røykere. 

De som nylig hadde sluttet å røyke, gjorde også forsøk på å kutte ned på alkoholforbruket.

Uvisst hva som er årsak og virkning

Studien er en observasjonsstudie, og forskerne gjør selv oppmerksom på at de ikke kan påvise noen årsakssammenheng.

Det kan med andre ord være slik at de som drikker mindre, også er mer tilbøyelig til å slutte å røyke.

Hvis det siste er forklaringen, kan røykere med høyere alkoholkonsum enn andre trenge mer oppmuntring for å slutte å røyke, påpeker forskerne.

– Det trengs mer forskning for å finne ut om forsøk på å kutte røyken også medfører mindre alkoholkonsum eller omvendt, sier Jamie Brown.

Les også: Bedre med brå røykeslutt

Bakenforliggende helseproblemer?

Man bør også forsøke å finne ut hvorfor noen velger å drikke mindre og kutte røyken, mener forskergruppen.

Som for eksempel om det er et bakenforliggende helseproblem hos personen som fører til kutt i både røyking og drikking.

Over 31 800 personer deltok mellom mars 2014 og september 2015. Blant røykerne hadde 144 personer forsøkt å slutte å røyke i løpet av den siste uken før spørreundersøkelsen.

Studien er finansiert av Cancer Research UK og NIHR School for Public Health Research.

Referanse: 

Jamie Brown mf: Are recent attempts to quit smoking associated with reduced drinking in England? A cross-sectional population survey. BMC Public Health. 21. juli 2016. DOI: 10.1186/s12889-016-3223-6

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.