null (Foto: NGU)
null (Foto: NGU)

Har datert metanutslipp fra havbunnen

Forskere har datert gamle metanutslipp fra havbunnen, og funnet at de skjedde rett etter tilbaketrekkingen av innlandsisen etter siste istid.

Resultatet kan bidra til å forstå hva som skjer når et varmere klima påskynder smelting av dypfryst metan på havbunnen rundt omkring i verden.

Da isen beveget seg ut på kontinentalsokkelen under siste istid ble det dannet gasshydrater med innlåst metan i de øverste sedimentlagene på grunn av økt trykk på havbunnen.

Og da isen trakk seg tilbake og det ekstra trykket forsvant, startet nedsmelting av hydrater og utslippene av metan, opplyser post-doc Antoine Cremiere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Sammen med en rekke forskerkolleger har han nå datert utslipp av metan fra havbunnen. Fire steder sørvest i Barentshavet og en utenfor Vesterålen er undersøkt. Resultatene viser at metanutslippene skjedde mot slutten av, og umiddelbart etter, siste istid.

Powered by Labrador CMS