Golden retrievere får oftere kreft

Hundeeiere og veterinærer vet at små hunder lever lengre enn store. Men først nå er det gjort systematiske studier av avlsrelaterte dødsårsaker, skriver The New York Times.

Forskere har gått gjennom 74 000 hundedødsfall fra 1984 til 2004. Dataene er hentet fra Veterinary Medicine Database. Studien, som er publisert i Journal of Veterinary Internal Medicine, viste at dødsårsaken varierte mye mellom rasene og etter alder.

Golden retrievere og boksere får oftest kreft, som er den hyppigste dødsårsaken blant alle hunder. De små selskapshundene, som chihuahua, pekingeser og pomeranian, får sjeldnere kreft. For disse hunderasene er traume vanligste dødsårsak.

Kate E. Creevy fra Universitetet i Georgia mener at kunnskapen om hvilke sykdommer en hunderase har anlegg for, kan brukes helseforebyggende. (forskning.no/NK)