Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, i tillegg til noen omliggende kommuner.
Viken fylkeskommune består av de tidligere er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, i tillegg til noen omliggende kommuner.

Hva er galt med Viken?

PODCAST: I denne episoden av «Statsvitenskap og sånt» diskuterer statsvitere den nye super-regionen i Norge, nemlig Viken. Hvilke politiske prosesser ledet fram til vedtaket om å etablere Viken? Har det dårlige politiske håndverket gjort Viken til en ustabil konstruksjon?

Norge er et land i stor endring. Statsviterne i denne episoden er ikke i tvil om at reformer er nødvendig for å løse kollektive utfordringer og oppgaver i fremtiden. Regjeringens ønske og krav om regionreform er derfor ikke uten substans.

Gjennomføringen derimot fremstår som en reform uten innhold og er en konsekvens av en bredere reformbølge som har slått feil. Spørsmålet er om vi evner å tenke nytt når det kommer til reformer?

Erfaringene fra regionreformen gir svekket tiltro til at politikerne er i stand til å gjennomføre nødvendige reformer for fremtiden. Det mangler visjoner og nytenkning. Politikerne fremstår som servile tjenere av et system som lever sitt eget liv og har sin egen logikk.

Skal Norge være forberedt på fremtiden, trenger vi politikere som kan tenke nytt, mener statsviterne. Eksempelet med det nye fylket Viken tyder på at vi ikke har politikere som evner nytenkning. Det lover ikke godt for hvordan vi skal løse de store kommende kollektive utfordringene.

Hør hele podcasten med statsviterne Harald Borgebund og Sondre Lindahl fra Høgskolen i Østfold:

Powered by Labrador CMS