Kloning av dyr kan blir mer effektivt

Ett av de store problemene ved kloning av dyr er at bare en liten del av klonene overlever til fødselen. Nå har forskerne funnet genet som er ansvarlig for de fleste av disse mislykkede kloningene i mus.

Publisert

Kun tre prosent av klonede museembryoer overlever til fødselen. Ny forskning viser at kluss med aktiviteten til genet Oct 4 er ansvarlig for hele 90 % av de mislykkede kloningene av mus.

Ved å undersøke aktiviteten til Oct4-genet håper forskerne å kunne sile ut de klonene som ikke er egnet, skriver Nature science update.

Embryo

Tidlig fosterstadium fra det befruktede egget fester seg i livmoren til utgangen av åttende svangerskapsuke.

Må omprogrammeres

Arvestoff som tas fra en voksen celle og settes inn i et befruktet egg for å lage en klon av det voksne individet, må omprogrammeres for at det befruktede egget skal få den genaktiviteten som trengs for å utvikle seg til en embryo.

Til rett tid på rett sted

Genaktiviteten til Oct 4 ser ut til å være essensiell for at omprogrammeringen skal gå bra. Oct4-genet slås på når embryoet består av fire celler og slås deretter av i noen celler av gangen. Klonede embryoer har ofte avslått aktiviteten i feil celler.

Hvis ikke Oct4-genet er aktivt til rett tid og på rett sted, vil cellene kunne utvikle seg til feil vevstype og embryoet vil ikke overleve.

Kan være mange andre feil

Selv om genaktiviteten til Oct4 er normal, kan det være andre gener som ikke blir riktig omprogrammert og disse kan skape problemer for klonene senere.