Fysioterapi-master på NIH

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har nå gitt sin prinsipielle tilslutning til en søknad fra Norges idrettshøgskole om å bidra med finansiering av et Mastergradsstudium i Idrettsfysioterapi. Seksjon for idrettsmedisinske fag ved NIH vil være fagansvarlig for studiet.

NIH ble våren 2005 tildelt midler fra Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter til utvikling av mastergradsstudium i Idrettsfysioterapi. NIH fikk deretter invitasjon til å søke om videre midler.

Fondet har nå gitt sin prinsipielle tilslutning til å bidra med finansiering inntil 4,9 millioner kroner for gjennomføring av to kull mastergradsstudenter, og oppstart planlegges høsten 2006.

Mastergradsstudiet vil bli den første offentlig godkjente høyere utdanningen innen idrettsfysioterapi. I dag er det flere fysioterapeuter som tar masterstudium på NIH innen fysisk aktivitet og helse.

Les mer her

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS