Vil lete etter gravitasjonsbølger

Når to svarte hull eller nøytronstjerner smelter sammen, vil tyngdefeltet bli så kraftig at det skaper krusninger utover gjennom selve tiden og rommet.

Disse bølgene kalles gravitasjonsbølger eller tyngdekraftbølger. Nå arbeider astronomer med et stort samarbeidsprosjekt for å registrere disse bølgene.

Med kraftige laserstråler kan små variasjoner i det lokale tidrommet oppdages. Flere slike observatorier i USA (LIGO), Italia, India og Japan skal nå kobles sammen for å gi større nøyaktighet fra 2017, ifølge en artikkel i tidsskriftet Science.

Astronomene vil også bruke teleskoper for å se etter de store eksplosjonene som lager disse gravitasjonsbølgene.

Å lete etter dem vil bli som å lete etter nåla i høystakken, men den vitenskapelige gevinsten er tilsvarende stor, ifølge artikkelen. (forskning.no/ac)