Dårlig hørsel gir økt fare for å falle

Hørseltap knyttes til økt fare for å falle i en amerikansk studie basert på 2017 deltagere i alderen 40 til 69 år.

Fall er en viktig årsak til skader, spesielt hos eldre.

Mild svekkelse av hørselen gir ifølge studien en tre ganger høyere risiko for å falle. Jo mer hørselen svekkes ut over dette, jo mer faller man.

Årsaken kan være at svekket hørsel gjør at det er vanskeligere å orientere seg i omgivelsene. Det kan også være at tap av hørsel gjør at hjernen anstrenger seg mye, noe som igjen gjør at det er mindre hjernekraft igjen til å holde balansen.