Bruk for en ekstra arm?

Ny forskning viser at hjernen kan godta en tredje arm som en del av kroppen. Kanskje kan dette brukes i utviklingen av ekstra armer for slagrammete eller redningsmannskap.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvem skulle ikke ønske at de hadde en ekstra arm eller to i travle tider? Men siden vi normalt kun har to armer og to bein, er det vel urimelig å tro at hjernen godtar ekstra lemmer som en del av kroppen?

Overraskende nok gjør hjernen det. Ved hjelp av en spesiell illusjon fikk forskere ved Karolinska Institutet i Sverige friske forsøkspersoner til å føle at de hadde en tredje arm.

Hele 154 personer, kvinner og menn i ulike aldre, var med på forsøket.

Video av forsøket. (Copyright: Karolinska Institutet)

- Noen ganger gikk det kun ti sekunder før forsøkspersonen godtok den tredje armen som sin egen, mens andre ganger tok det ett minutt eller så, sier Arvid Guterstam, førsteforfatter på artikkelen om forskningen, og stipendiat ved Karolinska Insitutet.

Illusjon ved hjelp av syn og berøring

Slik skapte forskerne illusjonen om en tredje arm: Forsøkspersonen satt ved et bord med begge armene foran seg. En kunstig arm ble lagt på bordet innenfor forsøkspersonens høyre arm.

Begge armene ble dekket til, slik at forsøkspersonen ikke kunne se albuen av sin egen arm eller den kunstige armen.

Deretter berørte forskerne både forsøkspersonens høyre arm og den kunstige armen på samme sted, helt samtidig, ved hjelp av en pensel. Etter hvert som forskerne fortsatte berøringen, følte forsøkspersonene at den tredje armen tilhørte kroppen deres.

Ved en slik illusjon oppstår det en konflikt i hjernen om hvilken av de to høyrearmene som egentlig tilhører kroppen. Forskerne trodde at hjernen ville løse denne konflikten ved kun å godta kun den ekte armen som sin egen.

(Foto: Arvid Guterstam)
(Foto: Arvid Guterstam)

- Men overraskende nok løser hjernen konflikten ved å godta begge høyrearmene som en del av kroppsbildet, dermed føler forsøkspersonene at de har tre armer, sier Guterstam.


Ikke skad den tredje armen min!

Oppfatningen av at den tredje armen var kroppens egen var så sterk at når forskerne truet den kunstige armen med en kjøkkenkniv, svettet forsøkspersonene like mye som når den ekte armen deres ble truet.

Når forskerne brukte en venstrearm eller en beinprotese i stedet for, og truet den med kniv, opplevde testpersonene ikke det samme stresset som når den kunstige høyrearmen var i fare.

Illusjonen var også avhengig av at forskerne berørte den ekte og den kunstige armen helt samtidig og like lenge av gangen. Kom berøringen ute av takt, ble illusjonen om å ha en tredje arm brutt.

Synet mer viktig enn kroppsfølelsen

Arvid Guterstam
Arvid Guterstam

- Siden illusjonen i forsøket avhenger av at forsøkspersonene må se både den ekte og den kunstige armen bli berørt, betyr det at synet er mer viktig for kroppsfølelsen enn annen informasjon fra kroppen?

- Hjernen prøver hele tiden å besvare spørsmålet: Hvor er kroppen min? sier Guterstam. For å klare dette, kombinerer hjernen både syn og berøring med informasjon fra muskler, sener og ledd.

Ifølge Guterstam viser forsøket at under visse forhold er kombinasjonen av syn og berøring mer viktig for hjernen enn informasjon fra sener og muskler.

- Synet er nok veldig viktig for kroppsinformasjonen til hjernen, i hvert fall for seende personer, sier Guterstam.

Kan hjelpe slagpasienter

Forsøket viser at hjernen under visse omstendigheter kan godta et kroppsbilde med mer enn to armer. Neste steg vil være å undersøke om hjernen kan lære å kontrollere de tre armene uavhengig av hverandre.

Forskerne håper nå arbeidet kan lede til at for eksempel slagpasienter som er lammet på den ene siden kan få en tredje arm, eller at mennesker som arbeider under svært krevende forhold, som hjelpemannskap eller medisinsk personell, kan få en tredje arm til å jobbe med.

Referanse:

Guterstam A, Petkva VI, Ehrsson HH (2011) The Illusion of Owning a Third Arm. PLoS ONE 6(2): e17208. doi:10.1371/journal.pone.0017208

Artikkel oppdatert 25/3/2015

Powered by Labrador CMS