Funksjonshemmede barn mer voldsutsatt

Risikoen for å bli utsatt for vold er mye høyere for barn med nedsatt funksjonsevne, viser en gjennomgang av 17 studier fra USA, Storbritannia, Sverige, Finland, Spania og Israel.

Mer enn en fjerdedel av de 18 000 barna som var med i studiene hadde opplevd fysisk, seksuelt eller psykisk misbruk, eller forsømmelse.

Tallene varierte for de ulike undersøkelsene, men alt i alt konkluderer oppsummeringa med at risikoen for vold er fire ganger høyere for funksjonshemmede barn, sammenlignet med funksjonsfriske.

Risikoen for seksuelt misbruk var spesielt høy for barn med nedsatte mentale evner. (forskning.no/is)