Frykter for sjøfugl etter oljesøl

Minst 3 000 sjøfugl mistet livet på grunn av oljesøl etter at «Server» forliste utenfor Fedje i januar.

Direktoratet for naturforvaltning er nå bekymret for sjøfuglbestanden på Vestlandet.

Registreringer så langt tyder på at følgene for fuglelivet etter dette forliset er større enn etter Rocknes-ulykken, der 2 000 sjøfugl døde, opplyser direktoratet.

- Store mørketall

- Det er funnet anslagsvis 2 000 døde sjøfugl i Hordaland og 1 000 i Sogn og Fjordane. Men det er store mørketall, og det er anslått at det kan dreie seg om så mange som 4 000 til 5 000 sjøfugl, sier direktør Janne Sollie til NTB.

Oljesøl har rammet flere verneområder.

- Først mot slutten av sommeren, altså etter hekkesesongen, vil vi begynne å få oversikt over hvor store konsekvenser forliset har hatt, sier Sollie.

Lite olje i sjøvannet

Mandag opplyste Havforskningsinstituttet at vannprøver fra området rundt havaristen «Server» viser svært lite rester av olje i sjøvannet.

Instituttet tok vannprøver på 16 steder fra Ågotnes til nord for Fedje en uke etter Server-forliset på sørvestkysten av Fedje i Hordaland fredag 12. januar. Prøvene er nå ferdig analysert og viser svært lavt innhold av oljerester i vannet.

Direktoratet for naturforvaltning peker på at dette ikke betyr at forliset ikke fikk konsekvenser.

Oljeklumper på strendene

- Det er forskjellige måter å måle på. Havforskningsinstituttet måler innblanding av olje i vannet en stund etter havariet, mens vi ser på klumper av tungolje som dras i land på strender. Det er dette som er farlig for sjøfuglbestanden, sier Sollie.

Direktøren understreker at situasjonen allerede var alvorlig for sjøfugl på Vestlandet før forliset, og at direktoratet er bekymret over den ekstra belastningen etter oljesølet.

- Sjøfuglbestandene er allerede under press som en følge av svikt i næringstilgangen, bifangst i fiskeredskaper, miljøgifter, klimaendringer og forstyrrelse fra mennesker. Flere av de norske sjøfuglartene opptrer på den nye rødlisten over truede arter i Norge, sier Sollie.

Befaringene som så langt er gjort i de hardest rammede områdene rundt Fedje og i nordlige deler av Øygarden, har vist at nær alle fuglene som ble registrert var oljeskadet.

Minimum 20 ulike fuglearter har så langt vært i kontakt med oljen. Måker, særlig gråmåke, skarv, ærfugl og havelle er hardest rammet av oljesølet.

Krav til kontrollkomiteen

Miljøforkjemper Kurt Oddekalv krever at Stortingets kontrollkomité tar opp Server-forliset.

Komiteen har fått et brev hvor Oddekalv blant annet ber om svar på en liste med 23 spørsmål som kan knyttes til forliset, losing og oljevernberedskap.

Lederen av Norges Miljøvernforbund krever at det må foretas en fullstendig gjennomgang av oljevernberedskapen i Norge, og man må se hvilke ressurser man har på området og på mulige forbedringer.

Videre krever han at forlisene av «Rocknes» og «Server» må granskes, og at man må se på oljevernaksjonene i etterkant av forlisene. Han mener også at losvesenets praksis må tas nærmere i øyesyn.

(NTB)