Forvirring om truede arter

Trondheim (NTB): Norges Skogeierforbund kritiserer miljømyndighetene for å skape forvirring om antallet truede arter i Norge. Spørsmålet er om det er «nesten 4.000» eller knapt halvparten så mange.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken har gitt Skogeierforbundet medhold i at begrepene «rødlista» og «truede arter» er benyttet med manglende presisjon i rapporten Miljøstatus på 1-2-3, som før jul ble publisert på hjemmesidene til Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Skogeierforbundet stilte spørsmål til Artsdatabanken om blant annet følgende setning i rapporten: «Nesten 4.000 arter er på den norske rødlista over truede arter, og halvparten av disse er utryddingstruede.»

Ivar Myklebust har gitt dette svaret: «Norsk rødliste 2006 inneholder 3.886 arter. Av disse er 1.988 plassert i de tre kategoriene som utgjør truede arter. Rødlista er ikke bare en oversikt over truede arter og begrepet truede arter er ikke brukt i tittelen. Setningen er derfor upresis i sin omtale av hva rødlista er.»

Norges Skogeierforbund har i brev til Miljøverndepartementet og DN bedt om at den aktuelle rapporten blir rettet «så vi slipper at miljømyndighetene bidrar med mer forvirring» om bruken av begrepene «rødlista» og «truede arter».

(NTB)

Powered by Labrador CMS