- Verst på kort sikt

Det er de kortsiktige skadene som er verst med oljeutslippet i Langesund. Nå jobbes det hardt med å finne ut mer om hva som er i oljen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Man regner med at opprydningsarbeidet etter Langesundforliset kommer til å ta flere måneder. (Foto: Martin Zeiffert/Kystverket )"
"Man regner med at opprydningsarbeidet etter Langesundforliset kommer til å ta flere måneder. (Foto: Martin Zeiffert/Kystverket )"

Seniorforsker hos SINTEF, Per Daling, forteller at oljen etter Langesundforliset natt til fredag er bunkersolje. Det er den oljen som større båter bruker som brensel, og det er en seigtflytende og tung olje.

SINTEF bistår Kystverket med blant annet å finne ut hva slags type olje det er snakk om og hva slags strategier som skal brukes i oppryddingen.

- I beredskapssammenheng er dette mye verre enn utslipp av raffinert olje, sier Daling til forskning.no.

Ender opp på strendene

Han sier erfaringer fra tidligere ulykker, som Rocknes og Server, viser at dette først og fremst kommer til å bli en strandaksjon.

- Det aller meste av denne oljen kommer til å havne på strendene. Det betyr store rengjøringsaksjoner, og det er kostbart, svært krevende, og kan ta mange måneder.

"Bildet er tatt ved en badestrand ved Langesund rundt 12 timer etter havariet. (Foto: Henning Steen/Havforskningsinstituttet)"
"Bildet er tatt ved en badestrand ved Langesund rundt 12 timer etter havariet. (Foto: Henning Steen/Havforskningsinstituttet)"

Det at oljen er så tung gjør også at det skjer relativt lite avdamping, selv om oljelukten i området rundt forliset er ganske sterk.

- Klissete og vanskelig å håndtere

MV Rocknes forliste i januar 2004 ved Vatlestraumen utenfor Bergen og lakk ut 466 kubikkmeter tungolje og mindre mengder marin diesel og smøreolje. Det var særlig tungoljen som bidro til forurensningen den gangen.

Finsaneringsfasen ble avsluttet i juni samme år, og da var det registrert at 45 kilometer strandlinje var tilsølt av olje.

- Denne tunge oljen dreper dyr og organismer på strendene. Først og fremst dør dyra fordi oljen er så klissete, og mange dør av oksygenmangel, sier Daling.

Han sier man fortsatt finner rester etter både Rocknes og Server, men at olja smuldrer opp over tid.

- Det verste nå er at oljen er så klissete og fysisk vanskelig å få vekk.

"Man vet fortsatt ikke helt hvor farlig oljen fra skipet Full City er, men regner med at den er av en type som ikke inneholder mange giftige stoffer. (Foto: Martin Zeiffert/Kystverket )"
"Man vet fortsatt ikke helt hvor farlig oljen fra skipet Full City er, men regner med at den er av en type som ikke inneholder mange giftige stoffer. (Foto: Martin Zeiffert/Kystverket )"

Leter etter giftstoffer

Erlend Moksness er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i Arendal. Han sier at det fortsatt er vanskelig å vurdere hvor alvorlig skadeomfanget er.

- Vi har ikke god nok oversikt over situasjonen, og hvor farlig dette er kommer an på oljemengden, værforhold og tidspunkt på året, sier han til forskning.no.

Han forteller at Havforskningsinstituttet har satt i gang undersøkelser av blåskjell, krabbe og torsk i området. I tillegg skal det tas prøver av vannet og dyre- og planteplankton. De observerer også om sel er utsatt.

Prøvene skal analyseres ved Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning.

- Verst på kort sikt

Det letes i hovedsak etter polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB).

Stoffgruppen PAH består av mange ulike forbindelser, og noen av disse er giftige, arvestoffskadelige og kreftfremkallende. Det dannes ved all ufullstendig brenning av organisk materiale.

PCB har vært ulovlig i Norge siden 1980, og er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige og tungt nedbrytbare. PCB kan lagres i fettrike deler av dyr, føre til svekket immunforsvar, skade nervesystemet, gi leverkreft og er akutt giftig for marine organismer.

- Det er uansett på kort sikt dette er verst. Oljen er ikke så raffinert som vanlig olje, og er av en type som inneholder mer kjemikalier. Noen av disse er sannsynligvis farlige, avslutter Moksness.

Les mer:

Kystverkets samleside om Full City-forliset

Norsk oljevernforening for operatørselskaps (NOFO) nettside om erfaringer fra tidligere oljeutslipp

 

 

Powered by Labrador CMS