I månedene før OL og Paraolympics i 2008 innførte kinesiske myndigheter strenge restriksjoner på bilkjøring. De stengte også fabrikker og satte byggeprosjekter på vent. (Foto: Gil Cohen Magen, Reuters, NTB scanpix)
I månedene før OL og Paraolympics i 2008 innførte kinesiske myndigheter strenge restriksjoner på bilkjøring. De stengte også fabrikker og satte byggeprosjekter på vent. (Foto: Gil Cohen Magen, Reuters, NTB scanpix)

Kinesiske babyer ble større etter Beijing-OL

Da myndighetene tok skippertak for å bedre luftkvaliteten, fødte kvinnene i Beijing større barn.

– Denne studien viser en klar sammenheng mellom luftforurensning og fødselsvekt, sier David Q. Rich ved University of Rochester i New York.

Han ledet studien som viser at barn født like etter OL var 23 gram tyngre enn normalt.

– Dette viser én konsekvens av luftforurensning, men viser også at fenomenet kan reverseres, sier han.

Drastiske tiltak

I månedene før OL og Paraolympics i 2008 innførte kinesiske myndighetene strenge restriksjoner på bilkjøring. De stengte fabrikker og satte byggeprosjekter på vent. Dessuten sputet de små partikler opp i skyene for å stimulere dem til å danne regndråper som renser lufta.

Og lufta ble langt renere: Den hadde 60 prosent mindre svoveldioksid, 48 prosent mindre karbonmonoksid og 43 prosent mindre nitrogenmonoksid, i en periode på 6–7 uker.

Naturlig eksperiment

Noen forskere benyttet anledningen til å sammenligne fødselsvekten for graviditeter som var i åttende måned under OL, med tilsvarende tall fra 2007 og 2009 – da forurensningsnivået var på sitt vanlige høye nivå.

Når de sammenlignet tallene for 83 672 fødsler, så de at barna fra 2008 i gjennomsnitt var 23 gram tyngre enn de som ble født året før og året etter.

Siste del av graviditeten er spesielt viktig for fosterets vekst, så vel som for utviklingen av sentralnervesystemet, hjerte- og karsystemet, musklene og skjelettet. Studien antyder at forurensning kan forkludre denne utviklingen, skriver forskerne i en pressemelding.

Vet ikke hvorfor

Per Schwarze, som forsker på luftforurensning ved Folkehelseinstituttet, forklarer at vi også i Europa ser en sammenheng mellom luftforurensning og fødselsvekt.

– Det europeiske samarbeidsprosjektet ESCAPE fant også en reduksjon i fødselsvekt i sammenheng med luftforurensning og i denne studien var data fra Oslo inkludert.

Men det er vanskelig å si hva som gjør barna som blir født i skitten luft veier litt mindre, forklarer Schwarze.

– De fleste studier undersøker kun én eller noen få komponenter, for eksempel perfluorerte hydrokarboner, men luftforurensning er en langt mer kompleks blanding. Det kan også være at de faktorer man finner assosiasjoner med, samvarierer med en annen faktor som ikke er kontrollert for.

– Vet vi noe om hva slags effekt luftforurensing kan ha på kroppen, som kan føre til at babyene blir mindre?

– Nei, vi har kun data på statistiske sammenhenger og vet svært lite om hvilke biologiske mekanismer som kan være årsaken. Det kan spekuleres i redusert blodtilførsel, systemisk inflammasjon eller endret metabolisme hos moren, men det er spekulasjoner, sier Schwarze.

Forskerne bak studien av de kinesiske babyene spekulerer i om forurensningen kan gjøre at morkaken endres, slik at den gir mindre næring til fosteret.

Referanse:

Rich DQ, Liu K, Zhang J, Thurston SW, Stevens TP, Pan Y, Kane C, Weinberger B, Ohman-Strickland P, Woodruff TJ, Duan X, Assibey-Mensah V, Zhang J. Differences in Birth Weight Associated with the 2008 Beijing Olympic Air Pollution Reduction: Results from a Natural Experiment. Environ Health Perspect; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1408795

Powered by Labrador CMS