Torvbranner skaper CO2-økning

De siste årenes økning av CO2 i atmosfæren kan delvis forklares med ulmende torvbranner i Indonesia, sier en britisk forsker.

Publisert

I oktober slo klimaforskere alarm på grunn av en uvanlig økning i CO2-innholdet i atmosfæren de siste par årene. Det ble ytret bekymring for om verden var på vippen til en løpsk global oppvarming.

- Langsiktig trend viktigere

Bakgrunnen er at en målestasjon å Mauna Loa på Hawaii har målt en økning i CO2-innholdet på mer enn to ppm (parts per million) i 2002 og 2003. Årene før har økningen ligget på rundt 1,5 ppm.

Alarmene ble dempet noe i etterkant, blant annet av Christoph Heinze, professor i modellering av den globale karbonsyklusen ved Bjerknessenteret:

- Det er viktigere å være bekymret for den langsiktige trenden. Jeg tror at dersom man legger for mye vekt på slike små avvik, og de senere viser seg å være tilfeldige variasjoner, gir man bare vann på mølla til klimaskeptikerne, sa han til universitetsmagasinet På Høyden.

- Jeg tror det finnes forklaringer på disse avvikene dersom vi bare forstår prosessene godt nok. Det er de store trendene som gir grunn til bekymring, sa Heinze.

Torvbranner

Nå kan noe av forklaringen ha kommet for en dag. New Scientist rapporterer at en britisk ekspert på torvbranner i Borneo mener de kan forklare noe av CO2-økingen.

- Brennende torv kan være en stor bidragsyter til den så langt uforklarlige akselerasjonen av CO2-konsentrasjonen i atmosfæren siden 1998, sier Jack Rieley fra University of Nottingham.

Forrige måned startet torvbrannene på nytt i Indonesia. Rieley og kollegaene beregnet i 2002 at ulmende torvbranner under skogene i Borneo slapp ut mellom 0,8 og 2,6 milliarder tonn karbon til atmosfæren. Dette tilsvarer mellom 13 og 40 prosent av alle utslippene fra fossilt brensel, og bidro til CO2-toppen i 1998, skriver New Scientist.

Mer enn 50 millarder tonn

Den nylige økningen av CO2 sammenfaller med torvbranner i Borneo siden sent i 2002, og Rieley mener disse brannene i det minste er delvis ansvarlige for økningen.

- Tropiske torvland gjøres rakst om fra karbonlager til karbonkilder, sier Rieley.

Torvlandene i Borneo og naboterritoriene er opp til 20 meter dype og dekker mer enn 200 000 kvadratkilometer. De inneholder mer enn 50 milliarder tonn karbon.

Brenner igjen

Når bøndene rydder skogene ved å sette fyr på dem, tar torvlandet også fyr og de ulmende brannene under bakken slipper ut CO2 i månedsvis etterpå.

Torvbrannene på Borneo er nå tilbake.

- I oktober har atmosfæren rundt Palangka Raya vært dekket av tykk røyk, med sikt ned til 100 meter. Skoler har vært stengt og fly avlyst, sier biologen Suwido Limini fra University of Palangka Raya i Indonesia til New Scientist.

Variasjon

Siden man begynte målinger i 1958, har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt fra rundt 0,8 ppm i året på 1960-tallet, til rundt 1,5 ppm på 1990-tallet. Siden 2000 har vi sett en større økning, med årlige økninger på 2,1 til 2,5 ppm, med en topp i fjor på 3,01 ppm over de tolv månedene som endte august 2003.

Det er ikke første gang konsentrasjonen av CO2 hever seg. I 1973 var det en økning på 2,2 ppm, i 1987 en økning på 2,5 ppm, og i 1998 en økning på 2,9 ppm. Disse økningene har imidlertid sammenfalt med klimafenomenet El Niño. Forskerne har undret seg over den nylige økningen fordi den ikke sammenfaller med en sterk El Niño.

Lenker:

New Scientist: Massice peat burn is speeding climate change
New Scientist: Greenhouse gas level hits regord high
På Høyden: Vil ikkje støtte klima-alarm
The Guardian: Climate fear as carbon levels soar
New Scientist 2002: Indonesian wildfires spark global warming fears
Darwin initiative: Dartrop
Jack Rieley: Hjemmeside