Krangler om orkaner

Det stormer blant vindforskere for tiden. Ekspertene krangler så det fyker om hvorvidt global oppvarming fører til flere og mer intense orkaner.

Orkanforskningen er inne i en fase med intens uenighet og det foregår en debatt hvor replikkene grenser til det usiviliserte.

Konfliktens kjerne er hvorvidt menneskeskapt global oppvarming gjør orkanene kraftigere.

Vill orkansesong

Mediene utropte 2005 til den villeste orkansesongen noensinne. Mennesker over hele verden fulgte med mens orkanene Katrina, Rita og Wilma herjet i Altanterhavet og raserte kystområder på det amerikanske kontinentet.

Det er som en perfekt oppskrift på bråk: Tre kraftige orkaner på rappen bringer ødeleggelse til verdens mektigste og mest oljekonsumerende land.

Organisasjoner som ikke liker miljøpolitikken til Bush benytter anledningen og hevder at det er den manglende viljen til å kutte drivhusgasser som har skylden.

I klimaendringenes polariserte verden er dette sprengstoff.

Naturlig variasjon

Hele veien har mediedekningen av orkanenes herjinger antydet at de mange og rekordsterke orkanene henger sammen med den globale oppvarmingen.

Ekspertene har på sin side stort sett prøvd å forklare at forskningsmiljøet ikke har påvist en slik sammenheng, og henvist til naturlig variasjon.

En voksende gruppe forskere har imidlertid begynt å argumentere for at den siste tidens kraftige orkaner ikke er del av en naturlig variasjon, men at de er påvirket av den menneskeskapte globale oppvarmingen.

Ny studie

Det nyeste i saken er en studie publisert i tidsskriftet Science 16. mars, som hevder å påvise en direkte forbindelse mellom økt overflatetemperatur i havet og mer intense orkaner.

- Med denne nye studien forsterker vi forbindelsen mellom økende overflatetemperatur og orkanintensitet, som har vært et nøkkeltema i debatten om hvorvidt global oppvarming forårsaker mer intense orkaner, sier professor Judith Curry, en av studiens forfattere ved Georgia Institute of Technology.

De fleste orkanforskere har lenge vært skeptiske til denne teorien.

Korrigert uttalelse

Det gjelder for eksempel flertallet orkanforskere som hører til på det amerikanske National Hurricane Center, ved The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

NOAA utgir et eget magasin hvor det i november sto skrevet at forskerne der var enige om at global oppvarming på grunn av menneskeskapt påvirkning verken skaper flere eller mer intense stormer.

I januar i år ble det imidlertid publisert en korrigert uttalelse, hvor det stod at enkelte NOAA-forskere ikke er enige i dette synet. En stadig dypere splittelse er i ferd med å vise seg i fagmiljøet i dette spørsmålet.

Trakk seg fra klimapanelet

2004 var også et intenst år for orkaner, og allerede for litt over ett år siden fikk uenigheten i forskningsmiljøet klart uttrykk da en profilert forsker trakk seg fra det internasjonale klimapanelet (IPCC). Forskning.no omtalte denne saken i januar 2005.

Da offentliggjorde orkanforskeren Christopher Landsea at han ikke kunne være bidragsyter til den neste klimarapporten fordi han vurderte prosessen som politisert og uvitenskapelig.

Landsea hadde vært med på utarbeidelsen av IPCCs klimarapporter siden 1995.

- Ikke understøttet agenda

Bakgrunnen for hendelsen var at Landseas overordnede i IPCC, dr. Kevin Trenberth, kom med påstander på en pressekonferanse om at de mange orkanene i 2004 var forårsaket av menneskeskapt global oppvarming.

- Det er utenfor min fatteevne hvorfor mine kollegaer vil benytte seg av media for å fremme en ikke understøttet agenda om at den nylige orkanaktiviteten er forårsaket av global oppvarming, sa Landsea.

Han kontaktet IPCCs ledelse som avfeide det hele, og siden de ikke så noe galt med Trenberths opptreden, bestemte Landsea seg for å trekke seg fra klimapanelet.

Avlyste paneldebatt

Konflikten var også åpenbar under årets møte i American Meteorological Society, som samler rundt 2 000 forskere. Temaet om den verste orkansesongen siden registreringene startet for rundt 150 år siden, viste seg å være for hett til å ta i.

På grunn av kontroversene ble en paneldebatt om dette avlyst, rapporterte The Wall Street Journal i februar. En av paneldeltakerne skulle være Willam Gray, en av USAs aller mest prominente orkanforskere. Han er 76 år, og har studert orkaner i et halvt århundre.

Han er også en klar motstander av teorien om at den globale oppvarmingen gjør orkanene verre.

Uteble

Debattmotstander skulle være Greg Holland fra National Center on Atmospheric Research, som en gang var Grays student.

Arrangøren trakk imidlertid invitasjonene til debatten tilbake, fordi uenigheten mellom de to hadde blitt så stor at det var for risikabelt å plassere dem i samme rom.

Konsekvensen var at Gray ikke viste seg på konferansen, mens Holland var der og presenterte sin nye studie som sa at menneskeskapt global oppvarming intensiverer orkanene.

- Hjernefossilisering

Gray har ikke spart på kruttet i omtalen av sine meningsmotstandere. Han har tidligere sagt om Curry, forfatteren av den nye studien i Science, at hun “rett og slett ikke vet hva hun snakker om”.

Curry sa på sin side i et intervju at Gray har “hjernefossilisering”.

Hun skal også ha sagt at “ingen andre enn noen få groupies gidder å høre på det han har å si”.

Orkanfaser

Det er godt etablert kunnskap i fagmiljøet at orkaner varierer i faser på noen få tiår. 1940- og 1950-tallet var en aktiv periode, mens 1970- og 1980-tallet var roligere. Dagens aktive fase synes å ha startet i 1995.

Gray har forklart til den amerikanske kongressen at dagens høye orkanaktivitet ikke er påvirket av menneskeskapt global oppvarming, men av naturlig variasjon.

Han spår at denne fasen vil gå over samtidig som saltinnholdet og strømmene i Atlanterhavet endrer seg.

Ikke nok dokumentasjon?

Den nypubliserte artikkelen om orkaner og global oppvarming er bare en av flere vitenskapelige artikler som den siste tiden har hevdet å kunne støtte uttalelsene om at orkanene påvirkes av menneskeskapt global oppvarming.

Gray har imidlertid fortsatt sterk støtte blant meteorologene.

De sier seg enige i at jordkloden varmes opp på grunn av menneskenes aktivitet, men står fast ved at det ikke finnes nok dokumentasjon til å knytte dette til økt orkanaktivitet.

Norsk debatt

Også her hjemme har spørsmålet om global oppvarming og orkanaktivitet skapt debatt.

Meteorolog Inge B. Johannesen ved Storm Weather Center gikk i oktober 2005 til kraftig angrep på mediedekningen og enkelte forskere ifølge ham kom med udokumenterte påstander om sammenhengen mellom global oppvarming og orkaner, i en kronikk i Aftenposten.

- Vi kan ikke påvise noen som helst systematisk sammenheng mellom global oppvarming og antall orkaner.

- Det er legitimt og nødvendig å diskutere disse problemstillingene med et åpent sinn, men det er definitivt ikke legitimt å villede offentligheten, skrev han.

- Slett ikke usannsynlig

Én uke senere ble Johannesen anklaget for selv å komme med udokumenterte påstander i en kronikk av professor emeritus Ingolf Kanestrøm ved Institutt for geofysikk ved Universitetet i Oslo.

Han viste til de nye studiene som antyder en forbindelse mellom kraftigere orkaner og global oppvarming, og mener de “burde vise at det slett ikke er usannsynlig at omfanget av skadene fra orkanene er blitt forsterket av menneskenes utslipp av klimagasser”.

Studien som nettopp er publisert i Science hevder å styrke denne teorien, men møter kritikk fra flere kanter.

Kort dataserie

For eksempel fremheves det at styrken på orkaner henger sammen med veldig mange faktorer, for eksempel saltinnholdet i vannet og El Niño-strømmene, og at det derfor er villedende å peke ut overflatetemperatur som en dominerende faktor.

Et annet problem er at forskerne bare kan se 35 år tilbake med satellittdata. Før det er registreringen av orkaner noe upålitelig, og de fleste mener at 35 år er ikke nok til å trekke en definitiv konklusjon.

I februar konkluderte et forskerpanel i World Meteorological Organization med at ingen alvorlige tropiske stormer de siste to årene kunne tilskrives direkte til global oppvarming. Forskerne sa at de skimtet en trend mot kraftigere orkaner, men at det er for tidlig å si noe om hvorfor.

Referanse:

C. D. Hoyos, P. A. Agudelo, P. J. Webster og J. A. Curry; Deconvolution of the Factors Contributing to the Increase in Global Hurricane Intensity; ScienceExpress; publisert online 16. mars 2006; DOI: 10.1126/science.1123560.

Lenker:

Georgia Institute of Technology: Research Re-examines Strong Hurricane Studies
NOAA: Global warming and hurricanes
New Scientist: New analysis says global warming boosts hurricanes
Los Angeles Times: Storm Intensity Tied to Warming of Sea Surfaces

Powered by Labrador CMS