Forskningsartikler trukket

Tidsskriftet Experimental and Clinical Transportation har trukket tilbake tre artikler etter mistanke om ulovlig organ-turisme.

De tre tilbaketrukne artiklene er alle tilknyttet et libanesisk laboratorium ledet av Maroun M. Abou-Jaoude. Tidsskriftet har fått flere henvendelser om tilfeller av etisk uredelighet tilknyttet bruken av donorer i hans kliniske praksis.

Etter å ha undersøkt saken nærmere var det generelle synet til redaktørene av tidsskriftet at forfatterne av artiklene drev med såkalt organ-turisme; å oppsøke organer fra donorer i andre land for å unngå ventetid og for å spare penger. Dette er ikke tilatt i henhold til the Declaration of Istanbul som er ment å motvirke organ-turisme og som alle forskerne som publiseres i tidsskriftet er pålagt å innrette seg etter.

Forskerne ble også forsøkt kontaktet ved to anledninger for å gi dem mulighet til å komme med kommentarer eller et forsvar, men de svarte ikke på henvendelsene.

Powered by Labrador CMS