Professoren skal ha korrigert de feilaktige opplysningene i etterkant, men universitetet mener likevel han har vært uredelig. (Foto: Nina Ransmyr / Lunds universitet)
Professoren skal ha korrigert de feilaktige opplysningene i etterkant, men universitetet mener likevel han har vært uredelig. (Foto: Nina Ransmyr / Lunds universitet)

Svensk professor sa han hadde skrevet forskningsartikler som ikke eksisterte

Brukte artiklene i årsrapporter og da han søkte om forskningspenger.

En professor ved Lunds universitet har gjort seg skyldig i vitenskapelig uredelighet. Det slår universitet fast etter en granskning. 

Mannen skal urettmessig oppgitt seg selv som forfatter på syv vitenskapelige publikasjoner i universitets database for forskningsinformasjon. Disse har han brukt for egen vinning. 

– Professoren har fortsatt å bruke noen av de feilaktige opplysningene i fire årsrapporter til institusjonen, samt i fire prosjektsøknader til Vetenskapsrådet, skriver universitetet i en pressemelding.

Vetenskapsrådet er Sveriges svar på Forskningsrådet. De bevilger over seks milliarder svenske kroner til forskningsprosjekter hvert år. 

Var forfatter på artikler som ikke fantes

Tre av artiklene som professoren skal ha vært medforfatter på finnes ikke i det store og hele. En antologi som han skal ha vært medredaktør på, eksisterer heller ikke. Det skriver avisen Sydsvenskan

Professoren arbeider ved Samhällsvetenskapliga fakultet, og det var det var dekan Ann-Katrin Bäcklund ved som gjorde universitetet klar over artiklene. Hun mener slike saker kan gjøre stor skade.

– Det er alvorlig, fremfor alt for forskningen og forskeres troverdighet, som er svært viktig for det vi gjør, sier Bäcklund til Sydsvenskan. 

Vitenskapelig uredelighet

Professoren skal ha korrigert de feilaktige opplysningene i etterkant. I sitt forsvar skriver han at de feilaktige opplysningene ble lagt inn mens systemet var nytt, og at det skjedde på grunn av uoppmerksomhet. 

Både den eksterne granskeren og universitetet mener dette ikke er godt nok.

De mener at han gjennom grov uaktsomhet har gjort seg skyldig i vitenskapelig uredelighet, slik det defineres i universitetets egne forskrifter. 

Saken går nå tilbake til fakultetet for videre håndtering. 

Flere er blitt tatt for uredelighet i år

Selv om Lunds universitet har hatt en egen nemnd for utredning av vitenskapelig uredelighet siden 2010, har ingen blitt funnet skyldig der før i år. 

Men professoren med de fiktive publiseringene er ikke den første.

Allerede i januar i år ble en funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet etter at han brukte forskningsresultater og analyseverktøy som han ikke hadde rettighetene til, ifølge en pressemelding fra universitetet.

I september ble tre forskere funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet etter å ha plagiert egne studenter, skriver Lunds universitet på egne nettsider

Universitetet konkluderte med at de hadde tatt tekst og en figur fra to studenters bachelor- og masteroppgaver. Disse brukte de i en vitenskapelig artikkel, uten å kreditere studentene. 

I alle de tre tilfellene av vitenskapelig uredelighet, har Lunds universitet valgt å ikke offentliggjøre navnene på forskerne. Det er ikke klart om sakene har fått konsekvenser for deres ansettelsforhold.

Powered by Labrador CMS