Sa opp stillingen på Høgskolen i Hedmark

Forskeren som er anklaget for juks ved Idrettshøgskolen sa i går opp sin nåværende stilling ved Høgskolen i Hedmark.

- For oss har dette vært en personalsak, sier kommunikasjonssjef Frode Skår ved Høgskolen i Hedmark.

Forskeren var ansatt i et forskningsprosjekt om ungdomsidrett på Norges idrettshøgskole fram til 2007. Der jobbet han blant annet med å samle inn data og oppsummere resultatene.

I fjor ble det klart for kollegaene i forskningsgruppa at forskeren hadde manipulert det innsamlede materialet, i alt 900 av 1500 spørreskjemaer. Saken gikk sin gang via forskningsgruppa, til etikkutvalget og deretter til styret.  Etikkutvalget slo fast at dataene var manipulert med forsett og at forskeren hadde brutt normer for redelighet i forskning. Styrets vedtak samsvarte med etikkutvalgets konklusjoner.

Saken ble kjent 9. november da Idrettshøgskolen redegjorde for saken.

Men forskeren var ikke lenger ansatt på Norges idrettshøgskole, men hadde begynt i jobb på Høgskolen i Hedmark.

Etikkutvalget ved Norges idrettshøgskole anbefalte i sin rapport at nåværende arbeidsgiver burde varsles, og at tidligere arbeider undersøkes.

Dermed fikk Høgskolen i Hedmark saken i fanget.

To ulike saker

Idrettshøgskolen har vært åpne om saken fra da styret gjorde sine vedtak, men fra Høgskolen i Hedmark sin side har rektors svar vært ”ingen kommentar”.

- Det er en vesensforskjell i de to sakene. Jukset har skjedd i et forskningsprosjekt på Idrettshøgskolen. Den siden av saken ser jeg er av allmenn interesse, både hvordan den håndteres og hvordan den ble avdekket. Jeg kan ikke se at det finnes noe hjemmel for å holde saken unna offentlighetens lys, sier Frode Skår ved Høgskolen i Hedmark.

Forskeren har nå selv valgt å si opp sin stilling, etter en intern prosess med sin arbeidsgiver. Frode Skår er ikke villig til å uttale seg om noen sammenheng mellom juksesaken på NIH og oppsigelsen i Hedmark.

- Hos oss er saken en helt annen. Det dreier seg om et tilsettingsforhold og en personalsak. Da er vi bundet av det, og våre muligheter til å være åpne er innskrenket.

- Hva med granskning av tidligere arbeider, slik etikkutvalget ved Idrettshøgskolen råder til?

- Den aktuelle forskeren har trukket artikler som er innsendt til fagfellevurdering i tiden han har vært ansatt hos oss. Da bortfaller behovet for gransking og vi anser vår befatning med saken som over, sier Frode Skår.

Ved Idrettshøgskolen er granskingen av forskerens tidligere arbeider i oppstartsfasen, og det vil ta noen måneder før resultatene foreligger.

Powered by Labrador CMS