Nansens belønning utdelt

I går ble Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen samfunnsfag og humaniora delt ut til professor Ola M. Johannessen og professor Svein Magnussen.

Fridtjof Nansens belønning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønningene er på 150 000 norske kroner hver, og deles ut ved Det Norske Videnskaps-Akademi. Sammen med pengene deles det også ut et diplom og en medalje, heter det i en pressemelding.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin gikk til professor Ola M. Johannessen, direktør ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling og Professor i oseanografi/fjernmåling ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen.

Æresbevisningen ble tildelt for Johannessens banebrytende studier av dynamiske oseanografiske prosesser i den arktiske marginale issonen.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag gikk til professor Svein Magnussen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, for hans banebrytende studier av kognitiv psykologi.

Også unge forskere

Det er også en Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Den er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 35 år.

Belønningen for yngre forskere gikk i år til Marianne Fyhn og Torkel Hafting Fyhn for deres studier nevrofysiologiske grunnlaget for stedsans. Begge forskerne er ansatt ved Det medisinske fakultet, Senter for hukommelsesbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Powered by Labrador CMS