Unni Olsbye er tildelt UiOs innovasjonspris for 2017.  (Foto: UiO)
Unni Olsbye er tildelt UiOs innovasjonspris for 2017. (Foto: UiO)

Innovasjonspris til Unni Olsbye

UiOs Innovasjonspris for 2017 går til professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt. Olsbye representerer verdensledende forskning innen materialvitenskap.

Hun kan vise til flere resultater med betydelige potensialer for verdiskaping i samfunn og næringsliv, og mulig utvikling av bærekraftig industriell aktivitet på et globalt nivå. Olsbye ledet også UiOs første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hun er medoppfinner på 9 ulike patenter knyttet til anvendelser av katalytisk kjemi og har bidratt med grunnleggende forståelse av industriprosesser som i dag kommersialiseres i stor skala, i tett samarbeid med industrielle aktører.