HUNT-undersøkelsen ble nylig tildelt Karl-Evangprisen. Bildet er fra kick-off for HUNT 4.  (Foto: Thor Nielsen / NTNU)
HUNT-undersøkelsen ble nylig tildelt Karl-Evangprisen. Bildet er fra kick-off for HUNT 4. (Foto: Thor Nielsen / NTNU)

Evang-prisen 2017 til HUNT

Karl Evang-prisen for 2017 går til en av verdens største samlinger av helseopplysninger, norske HUNT.

De store, norske helseregistrene blir kalt «den nye oljen». Helsedataene er en skattkiste for bedre helse og bedre helsetjenester, ifølge Helsedirektoratet.

Så langt har det kommet 170 doktorgrader og rundt 1700 vitenskapelige publikasjoner på bakgrunn av HUNT-materialet. I løpet av 40 år har HUNT bidratt til bedre kunnskap om årsaksforhold og sammenhenger som bidrar til et bedre folkehelsearbeid.

– Å satse på medisinsk forskning i Nord-Trøndelag stred på 1980-tallet mot all sunn fornuft. Fylket hadde verken forskningstradisjoner eller forskningsmiljø, men likevel var det noen som trodde på prosjektet. I dag er HUNTforskningssenter på Levanger et etablert og topp moderne forskningssenter som har fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Og det er Norges, og kanskje verdens, største samling av helseopplysninger, sier Evang-komiteens leder Anne Kari Lande Hasle om prisvinneren.

Karl Evangs pris ble opprettet av Sosialdepartementet for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørs pionerinnsats på dette felt. Prisen ble første gang utdelt i 1981.

Prisvinner velges av en komité oppnevnt av Helsedirektoratet, og prisen overrekkes hvert år på Karl Evangs fødselsdag 19. oktober.

(©NTB)