Dr. Adam Lillicrap med NORECOPA-prisen: 30 000 kr og et diplom, overrakt under Norecopa sitt årsmøte 7. juni 2017 i Oslo. (Foto: NIVA)
Dr. Adam Lillicrap med NORECOPA-prisen: 30 000 kr og et diplom, overrakt under Norecopa sitt årsmøte 7. juni 2017 i Oslo. (Foto: NIVA)

Adam Lillicrap mottok NORECOPA-pris

De største vitenskapelige prestasjoner har bestandig vært de mest humane og estetisk tiltalende. Siden 2010 har Norecopa delt ut en pris for fremragende arbeid for fremming av De tre R-ene – Replacement, Reduction og Refinement – innen dyreforsøk. Årets pris gikk til Adam Lillicrap, forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 

Norecopa, Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme de tre R-ene innen dyreforskning, deler hvert år ut denne prisen for å øke bevisstheten om å bruke 3R-prinsippet innen forskning. Det overordnede målet for de tre R-ene er å avskaffe umenneskelighet og lidelse for å oppnå humanitet (Russell & Burch, 1959):

Alternativer for erstatning (replacement): forskningsmetoder der en oppnår samme resultat uten bruk av dyr

Alternativer for reduksjon (reduction): forskningsmetoder som muliggjør bruk av færre forsøksdyr der en likevel oppnår tilsvarende resultater, eller som muliggjør at en kan hente ut mer informasjon fra den samme størrelsen dyregruppe.

Alternativer for forbedring (refinement): forskningsmetoder som reduserer dyrets lidelse og smerte, samt øker dyrets velferd.

Dr Lillicrap har vært involvert i utvikling av humane alternativer innen dyreforsøk i økotoksikologi i nesten 20 år. Arbeidet startet i 2003, da han skrev en review-artikkel om alternative tilnærminger i miljø-risikoanalyser. Det førte til stillingen som leder for en forskergruppe der de utviklet in vitro cytotoksiske (celleskadelige) analyser, samt bruk av fiskeembryo som alternativ for akutt-toksisk testing på fisk.