Sinte sivilingeniører protesterer

Som en følge av Kvalitetsreformen forsvinner beskyttelsen av yrkestittelen sivilingeniør. Ved Norsk teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) er over 7 600 underskrifter nå samlet inn i protest for å bevare tittelen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mange følelser knyttet til sivilingeniørtittelen i Trondheim. I etterkrigstida gav det status å ha en sivilingeniørstudent på hybel i kjelleren, og mødrene drømte om fremtidige svigersønner.

I 1995 forsvant Norges tekniske høgskole (NTH), og nå går sivilingeniørtittelen samme veien. Til nå er det bare enkelte universiteter og høyskoler som har hatt lov til å dele ut tittelen.

- Innarbeidet begrep

- Sivilingeniør er et innarbeidet begrep, som peker på en som skal ut i samfunnet og løse problemer. At tittelen forsvinner er rett og slett trist, sier Øyvind Strand i Studentutvalget for sivilingeniørutdanningen til Adresseavisen.

Styret i NTNU vedtok i slutten av september at teknologer som uteksamineres fra NTNU skal ha tittelen Master i teknologi. Vedtaket har bakgrunn i departementets ønske og Stortingets vedtak om å tilpasse norske profesjonsutdanninger til internasjonale utdanningsløp.

For ingeniørutdanninger er modellen med tre+to studieår vanlig, med bachelor- og mastergrad. NTNU har fått klarsignal fra departementet til å beholde et integrert utdanningsløp på fem år, men innføringen av tittelen Master slipper de ikke unna. Som en overgangsordning åpnes det for tildeling av graden fram til våren 2007.

Mister beskyttet yrkestittel?

NTNU har utdannet sivilingeniører siden 1910, og spørsmål stilles nå om disse skal miste sin lovbeskyttede yrkestittel. NTNU har syv fakulteter, og av disse utdanner fire sivilingeniører. Flesteparten av underskriverne er ferdig utdannede sivilingeniører eller vordende Mastere i teknologi.

Master i teknologi og Master i arkitektur skal være de offisielle gradsbetegnelsene på uteksaminerte sivilingeniører og sivilarkitekter fra NTNU fra høsten 2003. Den engelske tittelen blir Master of Science.

- Vårt referansepunkt til kvalitet; sivilingeniør, er borte. Hva nå? spør linjeforeningene ved NTNU som har gått sammen om å lage oppropet på Internett.

De karakteriserer vedtaket som et overgrep mot allerede utdannede sivilingeniører og studenter som er underveis i sivilingeniørstudiet.

NIF som autorisasjonsorgan?

Aksjonen startet for en uke siden, og underskriftene har fosset inn. I skrivende stund er det kommet inn over 7 600 underskrifter, som etter hvert skal leveres inn til Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Kravene som stilles er at tittelen skal beholdes, og at NIF skal bli sertifiserings- og autorisasjonsorgan for sivilingeniørtittelen.

NIF mener på sin side at departementet har forsømt informasjonsplikten i overgangen til gradssystemet for høyere utdanning, og støtter teknologistudentenes underskriftskampanje.

NIF blir TEKNA?

- Hvem skal forvalte rettigheten til å bruke sivilingeniør som yrkestittel? Vi må for all del hindre at tittelen blir åpen for hvem som helst. Tittelen bør ha en rettslig beskyttelse. Vi har gjort mange inspill overfor departementet. Foreløpig har det vært null respons, sier John Raaheim til Universitetsavisa ved NTNU. Han er fagdirektør i NIF.

For øvrig står også NIF overfor en navneendring med bakgrunn i at man ønsker seg et navn som er dekkende for alle som kan være medlemmer. Foreløpig diskuteres navnet TEKNA, en forkortelse for Teknisk naturvitenskapelige akademikere.

Fikk avslag

- I likhet med lege, advokat og psykolog må studentene ha et organ som gir dem tittelen. Utdanningsinstitusjonen vil ikke ha mulighet til å gi dem dette, men de har sitt eget fagforeningsorgan som gir dem tittelen, sier Christine Strømhylen, som er leder for sivilingeniørstudentene på NTNU.

NTNU søkte Utdannings- og forskningdepartementet om å få opprettholde sivilingeniør, men fikk avslag

Lenker:

Oppropet
Norske sivilingeniørers forening

Powered by Labrador CMS