Nyskaping i annenhver bedrift

Halvparten av norsk næringsliv driver med innovasjon og nyskaping, viser undersøkelse utført for Forskningsrådet. Dette er et rekordstort tall. Men; flertallet av norske bedriftsledere mener at Norge må satse vesentlig mer.

Publisert

- Dette er en rekordmåling og viser at innovasjonsevnen nå er på sitt høyeste nivå på mange år, sier divisjonsdirektør Lars Aukrust i Innovasjonsdivisjonen i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet måler kontinuerlig innovasjonstakten i næringslivet, og tendensen er klar:

- Innovasjonsevnen er klart økende. Dette er gledelig når vi vet hvor viktig innovasjon er for å sikre fremtidig konkurranseevne, sier Aukrust.

Kraftig økning

Undersøkelsen viser at 31 prosent av bedriftene investerer i innovasjon, forskning og utvikling, mot 22 prosent høsten 2004. Det er en økning på nesten ti prosentpoeng på knappe tre år.

I tillegg sier 47 prosent av landets bedrifter at de driver med produktutvikling i betydningen vesentlig forbedringer av eksisterende produkter eller utvikling av nye.

"Divisjonsdirektør Lars Aukrust i Norges forskningsråd"
"Divisjonsdirektør Lars Aukrust i Norges forskningsråd"

Men Svein Henriksen, sjefen for Harstad-firmaet Hydra Tidal, er ikke fornøyd:

- Norske bedrifter er altfor lite flinke til å tenke nytt, sier han.

Henriksen har jobbet med innovasjon i over 30 år. Hans firma Hydra Tidal har utviklet et tidevannskraftverk som blir regnet som så lovende at DnBNor kåret firmaet til det mest innovative i Nord-Norge i år.

Og selv om vi nå altså har rekordhøye tall for FOU i norske bedrifter, mener han at norsk næringsliv satser altfor lite på dette.

Bekymret

Også Lars Aukrust ser grunn til bekymring - for den halvdelen av bedriftene som ikke driver produktutvikling.

- Bedrifter som ikke jobber med forbedring og utvikling av sine produkter kan være dårlig posisjonert for morgendagens konkurranse, sier Aukrust.

- Vi har hatt for mye billig strøm her, slik at vi ikke har vært nødt til å tenke nytt. “Hvorfor møte endringer som kommer om 10 år når vi har det så godt i dag”, er tankegangen, sier Henriksen.

- Norge satser for lite

I tillegg til selv å gi uttrykk for at de satser på innovasjon og forskning har norske næringslivsledere klare oppfatninger av at Norge som nasjon må satse mer på dette.

Hele 86 prosent av landets bedriftsledere mener at Norge må bruke mer ressurser på forskning og utvikling enn det vi gjør i dag. 61 prosent sier at vi bør bruke vesentlig mer.

Næringslivet er entydig, på tvers av bransjer og bedriftsstørrelser, i at Norge må øke satsningen på forskning og utvikling.