Ny direktør i Forskningsrådet

Arvid Hallén er ansatt som administrerende direktør i Norges forskningsråd. Han har vært konstituert i stillingen siden 1. mai.

Arvid Hallén har bred bakgrunn fra det norske forskningssystemet. I årene 1987 til 1995 var han instituttsjef for Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og deretter områdedirektør for kultur- og samfunnsforskning i Norges forskningsråd. Han er utdannet sosiolog, og har bekledd en rekke styreverv i norsk og nordisk forskningssammenheng.

I en pressemelding fra Norges forskningsråd peker Halleén på at norsk forskning har mange utfordringer, til tross for en stigende formkurve:

En helt sentral utfordring ligger i å utnytte forskningens bidrag til fornyelsesevnen i næringsliv og offentlig sektor. Vi er overbevist om at en klok innovasjonspolitikk har forskning og utvikling som et sentralt element.

En annen hovedutfordring ligger i arbeidet for å sikre både bredde og toppkvalitet i norsk forskning. Kvalitetsreformen i universitets- og høgskolesektoren må også gjøres til en god forskningsreform. Her må vi forene initiativene fra fagmiljøene med sterkere strategisk ledelse på institusjonsnivå. Gjennomgangen av instituttsektoren føyer seg inn i dette bildet.

En tredje utfordring er å mestre internasjonaliseringen og gjøre den til en løftestang både for forskningens kvalitet og for dens samfunnsmessige bidrag. Norge må blant annet spille en aktiv rolle i utviklingen av europeisk forskning.

En fjerde utfordring finner vi i forskningens stilling i samfunnet. Forskningen må ha tillit. Det må være bred forståelse for forskningens betydning på alle plan - for kultur og samfunnsliv, for helse og livskvalitet, for livskraftig næringsliv, for alle slags utfordringer knyttet til miljø og endringer i det globale systemet. Dessuten vil bare en slik forståelse kunne sikre de ressurser som kreves for å holde i gang et forskningssystem med høyeste kvalitet.

Powered by Labrador CMS