Kan klone litt

Får regjeringa det som den vil, blir det generelt forbud mot å klone dyr. Forskere får imidlertid lov til å søke om spesialtillatelse, så lenge man ikke forsøker seg på aper.

Dersom det dreier seg om medisinsk grunnforskning eller annen virksomhet hvor man leter etter nye behandlingsmetoder for alvorlige sykdommer, er det altså mulig å få dispensasjon til kloning av både virveldyr og krepsdyr. Det blir imidlertid et absolutt forbud mot kloning av primater, altså aper og menneskeaper.

Det endelige lovforslaget er langt mer moderat enn tidligere utkast, og dermed også mer i tråd med råd fra forskermiljøene. Vedtas lovforslaget, blir Norge ett av de første europeiske landene med spesielle regler for kloning av dyr.

Se lovforslaget hos Helsedepartementet .