Bush vs. Kerry i vitenskap

Den amerikanske valgkampen har virkelig beveget seg inn i forskningens verden denne uka. George W. Bush og John Kerry har fått servere sine valgløfter i verdens to viktigste vitenskapelige tidsskrifter.

De største forskjellene mellom de to kandidatene finner vi under temaer som stamceller, klima, atomvåpen, og utforskningen av verdensrommet.

I den pågående valgkampen i USA har forskningsrelaterte temaer sneket seg inn som mer enn slappe floskler i kjedelige taler.

Det er klar uenighet mellom Bush og Kerry på flere områder som er relevant for vitenskapen.

Støtter Kerry

Deler av det vitenskapelige miljøet har også engasjert seg sterkt i denne valgkampen. Kerrys kampanje har blant annet en gruppe som støttes av 48 nobelprisvinnere i ryggen. Det meste av aktiviteten som mobiliseres i forskningsmiljøene under valgkampen er på Kerrys side.

Bush har kommet i et noe dårlig lys i disse miljøene etter en del fokus på anklager om at han har ignorert, manipulert og dysset ned forskningsresultater for å fremme sin egen politikk.

En annen anklage er at Bush-administrasjonen har en tendens til å legge ned rådgivende komiteer og erstatte dem med nye lojale medlemmer med sterke bånd til industri og med sterke religiøse oppfatninger.

Du kan lese mer om anklagene i artiklene Gransker bush og forholdet til vitenskap og Bush får pepper av forskere.

- Vil bringe vitenskapen tilbake inn i Det hvite hus

Kerry har tynt det han kan ut av disse anklagene, og forsikrer om at han vil ta imot råd fra empirisk forskning, basert på fakta og ikke ideologi. I juni kalte han Bush-administrasjonen for “en av de mest antivitenskapelige administrasjonene i nasjonens historie”. Kerry sier at han “vil bringe vitenskapen tilbake inn i Det hvite hus”.

Den politiske trenden den siste tida har ført til en sterkere polarisering av det amerikanske samfunnet. Det finnes mange demokrater blant vitenskapsfolk, og på universitetsområdene - som i økende grad har blitt et uvennlig territorium for republikanerne.

Denne uka har imidlertid begge kandidatene fått muligheten til å snakke direkte til forskermiljøene ved å svare på spørsmålspakker fra tidsskriftene Nature og Science.

Stamceller

Det viktigste vitenskapelige temaet i årets amerikanske valgkamp er stamceller - nærmere bestemt menneskelige embryonale stamceller, herunder også kontroversen rundt terapeutisk kloning.

Dette er temaer som diskuteres på mange fronter om dagen - også her hjemme på berget. Forskning.no har skrevet flere artikler om temaene, som du finner under temasiden stamceller.

Bush prøvde å ufarliggjøre denne problematikken i 2001 da han annonserte en ny politikk for stamcelleforskning. Han bestemte at forskere ikke skulle få lov til å hente nye stamceller fra menneskelige embryo fordi, som han sa; det er umoralsk å ødelegge embryo for å bruke dem i forskning.

Forskerne skulle imidlertid få lov til å jobbe med stamcellelinjer som allerede eksisterte, avledet fra embryo som ble donert til forskning før 2001. Embryo, eller befruktede egg, som benyttes i forskning, doneres fra klinikker for kunstig befruktning hvor det som regel blir noen befruktede egg til overs som ikke settes inn i kvinnens livmor. Disse går ellers rett i søpla.

Frustrasjon i forskningsmiljøene

Amerikanske biomedisinske forskere har vært frustrerte over begrensningene Bush har lagt på stamcelleforskningen de siste tre årene. De forsinker forskningen på nye medisinske metoder som en dag kanskje kan kurere for eksempel alzheimers, diabetes eller hjertesykdommer.

I sine svar til Nature og Science sier Kerry at han vil oppheve forbudet mot å forske på nye embryonale stamceller, men sørge for en forsvarlig regulering av dette forskningsfeltet.

Kerry vil også åpne for terapeutisk kloning for medisinske formål - fordi det vil gi en større tilgang til stamceller for å gjennomføre den nødvendige forskningen. Bush mener at absolutt alle former for kloning med menneskeceller er umoralsk - på samme måte som vår sittende regjering her hjemme.

Bekymret over stamcelleoptimismen

På demokratenes partikonferanse i Boston skal Kerry utrolig nok ha brukt ordene “embryonale stamceller” oftere enn “arbeidsledighet” - ifølge noen av presidentkandidatens støttespillere. Strategene bak Kerrys kampanje har bestemt seg for å kjøre hardt på dette temaet.

Tidsskriftet Nature skriver på kommentarplass at dette er problematisk fordi spørsmålet: “Under hvilke forutsetninger er det passende å bruke embryonale stamceller i grunnforskning” - essensielt sett er et moralsk og etisk spørsmål og ikke et vitenskapelig.

Argumentet går ut på at det er viktig å ta befolkningen med på debatten, men retorikken rundt temaet kan føre til at det blir slengt ut overdrevne påstander om hva denne forskningen kan love i fremtiden når det gjelder å kurere alvorlige sykdommer.

Klima

Et annet meget hett tema i valgkampen er klima og klimaendringer. Bush har møtt mye kritikk fordi han ikke vil være med på Kyotoavtalen, og fordi han fremhever usikkerheten i de vitenskapelige dataene på klimafeltet.

Kerry lover å gjenoppta internasjonale klimaforhandlinger, og sier bevisene er klare for at global oppvarming er i ferd med å skje - og at de økende nivåene med drivhusgasser ikke gjør saken noe bedre.

Kerry kommer imidlertid heller ikke til å gå med på Kyotoavtalen - fordi han mener de kortsiktige målene for avtalen er umulige å gjennomføre. Kerry sier han vil følge opp andre lands tiltak når det gjelder å få industrien til å kutte sine utslipp, men han har ikke lagt noen konkrete tall på bordet.

Atomvåpen

Sent i 2002 foreslo Bush-administrasjonen kontroversielle planer om å begynne å utvikle design for nye atomvåpen. Ideen utløste umiddelbart vitenskapelig og politisk motstand.

Kerry sier han vil avslutte etterstrebelsene etter en ny generasjon atomvåpen, blant annet fordi det vil oppmuntre land som Iran og Nord-Korea til å lage sine egne våpenprogram.

Utforskning av verdensrommet

Bush har bremset planene om bemannet reise til Mars, og isteden lansert planer om å sende astronauter tilbake til Månen mellom 2015 og 2020. Han mener Månen skal brukes som base for andre romreiser, men nevner ikke Mars med ett ord.

- Det er lite å vinne på et initiativ for romfart som kaster ut luftige mål, men som ikke klarer å understøtte disse målene med realistisk finansiering, sier Kerry.

Han lover å gi mer penger til utforskningen av rommet.

Kreasjonisme

Science stiller spørsmålet: Bør “intelligent design”, eller annen vitenskapelig kritikk av evolusjonsteori, undervises i offentlig skole? Begge kandidatene svarer at de føderale myndighetene ikke kan kontrollere de lokale skolenes læreplaner, men:

- Selvfølgelig, vitenskapelig kritikk av en hvilken som helst teori bør være en normal del av det vitenskapelige pensum, sier Bush.

- Jeg mener at ideologi ikke skal være viktigere enn vitenskap når det gjelder å utdanne våre barn, sier Kerry.

Spørsmålsrundene i Science og Nature tar opp mange flere temaer, som du kan lese om på tidsskriftenes egne sider. Se lenker under:

Lenker:

Nature: Special: US election 2004
Science: The presidential candidates on science

Powered by Labrador CMS