- Ingen opptrapping for forskningen

- Statsbudsjettet gir dessverre ikke noe løft til den norske FoU-sektoren, sier konstituert direktør i Norges forskningsråd Arvid Hallén. Den totale rammen for FoU-sektoren i statsbudsjettet er 14,2 milliarder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Budsjettet følger ikke opp Stortingets vedtatte opptrappingsplaner verken når det gjelder forskningsfinansiering eller rekruttering, sier Arvid Hallén.

Norges forskningsråd ser imidlertid positivt på økte bevilgninger til petroleumsforskningen, i tillegg til forslaget om å etablere såkornfond i universitetsbyene Oslo, Bergen og Trondheim.

Nullvekst

- Statsbudsjettet 2005 innebærer reell nullvekst til forskning. Den totale økningen til forskning i statsbudsjettet er på totalt 374 mill kroner – det vil si en nominell vekst på 2,7 prosent, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

Når lønns- og prisveksten fra 2002 til 2003 er kalkulert til 2,6 pst for forskningsvirksomhet, blir den reelle økningen på 0,1 prosent, eller 15 millioner kroner.

Norges forskningsråd sier at Norge ikke vil nå målet om FoU-investeringer på linje med snittet av OECD-landene i 2005, slik regjeringen hadde ambisjoner om.

Dersom næringslivets FoU-investeringer vokser tilsvarende veksten i perioden 1999-2002, vil Norges FoU-investeringer målt i BNP-andel være på 1,95 prosent, mens målsetningen ligger på 2,3 prosent.

14, 2 milliarder

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 14,2 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU). Regjeringen trekker spesielt fram midler til petroleumsforskning og styrking av det internasjonale forskningsamarbeidet som prioriterte områder.

Regjeringen foreslår derfor å øke pengepotten til petroleumsforskning med tilsammen 113 millioner kroner, samtidig som de vil øke nasjonal samfinansiering av EU-prosjekter med 50 millioner kroner og gi ti millioner kroner til økt forskningssamarbeid med Nord-Amerika. Internasjonal landbruksforskning foreslås økt med 25 millioner kroner til totalt 110 millioner kroner.

Flere eller færre doktorander?

Bevilgningen til doktorgradsstillinger økes med 86 millioner kroner. Det gir 100 nye doktorgradsstillinger fra høsten 2005 og finansierer kostnaden av 200 stillinger som ble opprettet i 2004.

- Uansett vil dette innebære at antall nye doktorgradsstillinger vil være godt under det som er vedtatt av Stortinget i forbindelse med rekrutteringsmeldingen hvor man mente det var behov for 350 nye stillinger årlig i perioden 2003-2007, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

Svikter forskning

Forskerforbundet trekker også fram dårlig rekruttering som følge av doktorgradsstillingene. De mener Regjeringen svikter forskning og høyere utdanning, og at forslaget til statsbudsjett er et løftebrudd fra Regjeringen.

– Hvordan har Regjeringen tenkt at vi skal nå målet om at den norske forskningsinnsatsen skal opp på samme nivå som andre OECD-land? Det virker helt urealistisk nå, sier leder Kolbjørn Hagen i Norsk forskerforbund. ­ Færre studieplasser

Regjeringen vil også kutte i støtten til universiteter og høgskoler ved å redusere antall studieplasser. Antallet reduseres med 4 000.

– Universiteter og høgskoler kommer til å svare på dette enten ved å redusere opptaket av nye studenter eller ved å legge ned fag og si opp ansatte. Dette er svært uheldig i en periode med stor arbeidsløshet og økende ungdomskull, sier Kolbjørn Hagen.

Årskullene vil stige med omlag 20 prosent de nærmeste årene og holde seg der fram til 2020.

– Forslaget rimer også dårlig med intensjonene bak Kvalitetsreformen, som var å gi et bedre studietilbud, og med de langsiktige ambisjonene om å styrke høyere utdanning og forskning.

Abelia fornøyd

- Abelia har fått gjennomslag for tre viktige saker i forslaget til statsbudsjett; nye, landsdekkende såkornfond og budsjettøkning til næringsrettet forskning er to av områdene Abelia er fornøyd med. Det tredje området er satsingen for å få flere norske forskningsinstitutter og bedrifter inn i internasjonale forskningsprosjekter, sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia.

Abelia er Foreningen for IKT- og kunnskapsbedrifter i NHO, og de har tidligere kritisert Regjeringen for å satse altfor lite på næringsrettet forskning. Nå er tonen endret noe, men det er fortsatt et stykke fram.

- Statsbudsjettet inneholder noen tilløp til kursendringer vi er godt fornøyd med, men det er fortsatt grunn til å stille spørsmål om det gjøres nok for å stimulere kunnskapsbasert næringsliv. Vi er fornøyd med at skatt på arbeid reduseres, i forhold til skatt på forbruk. Men det hadde vært enda bedre for bedriftene om regjeringen prioriterte å fjerne formuesskatten framfor boligskatten, sier Paul Chaffey.

Les mer…

Pressemelding fra UFD: 14,2 millioner kroner til forskning

Pressemelding fra UFD: 700 millionar til skulereforma

Pressemelding fra UFD: Fleire doktorgradsstillingar og meir til utstyr

Forslag til budsjett for Utdannings- og forskningsdepartementet 2005

Norges forskningsråd forslag til statsbudsjett

Powered by Labrador CMS