Ny innsats for forsøksdyr

11 europeiske land har allerede egne sentre som jobber for å finne alternativer til dyreforsøk. Nå, endelig, får også Norge en slik nasjonal plattform.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidet med å finne gode erstatninger for dyreforsøk skal altså styrkes. Etter anbefaling i Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003), startet Mattilsynet arbeidet med å bygge en nasjonal plattform for alternativer til dyreforsøk.

Forsøksdyravdelingen ved Norges veterinærhøgskole har fått i oppdrag å ta fatt på oppgaven. De har allerede mottatt 600 000 kroner til oppstart av prosjektet, og er også sikret 400 000 kroner til arbeidet i 2005.

Det langsiktige målet er å lage en plattform som blir godkjent av interesseorganisasjonen ECOPA, slik de 11 andre europeiske sentra er.

Samle informasjon - og spre den

- En av de store oppgavene til det nye kompetansesenteret blir å samle inn den nasjonale og internasjonale kunnskapen om forsøksdyr som allerede finnes, sier professor Adrian Smith fra Veterinærhøgskolen.

- Da kan vi også finne kunnskapshullene, og prøve å tette dem.

All informasjonen skal legges ut på et nytt nettsted, som blir tilgjengelig både for forskerne som driver med dyreforsøk, og andre som måtte være interesserte.

- Vi har allerede flere databaser over alternativer til dyreforsøk, og en del av stoffet derfra vil komme til nytte, sier Smith.

"Modeller og dataprogrammer kan bli erstatninger for forsøksdyr."
"Modeller og dataprogrammer kan bli erstatninger for forsøksdyr."

Dette er nok en av grunnene til at Veterinærhøgskolen ble spurt om å drive arbeidet med den nasjonale plattformen, i tett samarbeid med Utvalg for forsøk med dyr (FDU) og de andre forsøksdyravdelingene rundt om i landet.

ECOPA

- For at den nasjonale plattformen skal bli godkjent av den europeiske interesseorganisasjonen ECOPA, må den ha representanter fra både forvaltningen, akademia, industri og dyrevernbevegelsen, forteller Smith.

Siden 95 prosent av forsøksdyr her i landet er fisk, er det viktig at et norsk senter har sterkt fokus på denne dyregruppa, påpeker Smith. Fisken er ganske fersk som forsøksdyr, og vi vet for lite om den.

- Når det gjelder fisk, mangler vi både empati, kunnskaper om de forskjellige artenes behov, og innsikt i hvordan de opplever smerte, tilføyer professor Trygve Poppe fra Norges veterinærhøgskole.

Fast framtid

Arbeidet med senteret for alternativer til dyreforsøk er allerede i gang, men hva skjer når midlene fra Mattilsynet er brukt opp i 2005?

- Vi ønsker at dette utvikler seg til en permanent, nasjonal plattform, finansiert av statlig, politisk uavhengig kapital, sier Smith.

- Da Næringskomitéen presenterte Stortingsmeldingen for Stortinget, ble det også påpekt at Norge bør ha et pengefond for forskning på alternativer til dyreforsøk, etter svensk modell. Slik kan vi sikre forskning og utvikling innen alternativer til dyreforsøk, også i framtiden.

Lenker:

Forsøksdyravdelingen ved Norges Veterinærhøgskole
Norges Veterinærhøgskole
Akvamedisingruppen på Adamstua
ECOPA
Stortingsmelding nr. 12. (2002- 2003)
Stortingsdebatten om Stortingsmeldingen
Den svenske plattformen

Powered by Labrador CMS