Fikk ikke visum til forskerkonferanse

To pakistanske akademikere som skulle delta på World Science Forum i Bergen fikk ikke innreisetillatelse til Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"To pakistanske akademikere som skulle holde en presentasjon på World Social Science Forum i Bergen fikk ikke visum fra den norske ambassaden i Pakistan. (Foto: Asle Rønning)"
"To pakistanske akademikere som skulle holde en presentasjon på World Social Science Forum i Bergen fikk ikke visum fra den norske ambassaden i Pakistan. (Foto: Asle Rønning)"


Brødrene Razi og Attiq Uddin Ahmed var invitert til å holde innlegg på konferansen, som har globale problemstillinger og økt kontakt mellom samfunnsforskere verden over på agendaen.

Det offisielle Norge var representert ved forskningsminister Tora Aasland som deltok på åpningen søndag.

Fikk ikke komme

Razi og Attiq Uddin Ahmed er engasjert i urban utvikling i sin pakistanske hjemby Lahore, og har også betydelig kontakt med internasjonale akademiske miljøer gjennom en akademisk foredragsserie de arrangerer i hjembyen. Foredragene holdes til ære for brødrenes bestefar.

Razi har utdanning innen samfunnsvitenskap fra USA, mens Attiq Uddin er arkitekt.

De skulle holde innlegg på konferansen under en sesjon om sosiale endring i byområder i et globalt perspektiv.

- Det er trist at de ikke fikk komme, sier professor Saskia Sassen ved Columbia University, som tok initiativet til å invitere brødrene og har hatt omfattende faglig kontakt med dem.

Overrasket over Norge

Hun mener det er ubegrunnet frykt som er årsak til Razi og Attiq Uddin Ahmed ikke fikk delta på konferansen, og sier at hun vet at arrangørene av konferansen prøvde å sikre at de to fikk visum.

"Professor Saskia Sassen ved Columbia University er kritisk til norsk visumbehandling. (Foto: Asle Rønning)"
"Professor Saskia Sassen ved Columbia University er kritisk til norsk visumbehandling. (Foto: Asle Rønning)"


Flere har påpekt hvordan strenge visumregler kan hindre det akademiske samkvemmet mellom land i nord og den tredje verden. Sassen sier at USA er svært strenge i så måte, men at hun er overrasket over at Norge legger seg på en slik linje.

- Norge er et til sammenligning med andre et opplyst land og støtter mange internasjonale initiativ, sier hun.

Søkte tidlig

Ifølge Razi Ahmed ble søknaden om visa levert i god tid - seks uker før konferansen. Han hevder at den norske ambassaden i Pakistan brukte alle mulige uthalingstaktikker i den videre behandlingen.

– Jeg er overrasket over disse nye visumprosedyrene som det er helt umulig å få innsyn i, skriver han i en epost til forskning.no.

Ahmed påpeker at han har multivisum til USA og har reist til Europa med Schengen-visum to ganger tidligere, men at han aldri har opplevd så byråkratiske prosesser som i forbindelse med visumsøknaden til Norge.

- Manglet dokumentasjon

Det er imidlertid ulike versjoner av hvorfor de to akademikerne ikke fikk visum i tide. Utenriksdepartementet hevder at den norske ambassaden i Islamabad fikk en ufullstendig søknad, og at endelig bekreftet invitasjon ikke forelå før den 5. mai. Da var det kun fem dager igjen til konferansen startet, og ikke nok tid til å gjennomføre kontrollprosess foreskrevet etter prosedyrene i Schengen-samarbeidet.

Søknaden er fortsatt ikke formelt behandlet. UD hevder at det ble informert om hva som var nødvendig å legge fram av dokumentasjon, og at dette altså først forelå på et seint tidspunkt.

- UD er opptatt av at forskere skal kunne delta på konferanser i Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Christian Hansson i Utenriksdepartementet i en epost.

Han mener denne saken viser hvor viktig det er at søkere og arrangører i Norge i tide bidrar med nødvendig dokumentasjon.

Departementet har ingen grunn til å tro at søknaden fra brødrene Ahmed ikke ville bli innvilget så snart den nødvendige Schengen-prosedyren var gjennomført - om det fortsatt hadde vært aktuelt å reise.

- Uthaling

Ahmed hevder på sin side at all dokumentasjon ble lagt fram med den første søknaden, og at brødrene ikke fikk informasjon om at noe manglet i visumintervjuet. Deretter fulgte flere krav om å levere inn dokumentasjon, før man endelig måtte hente inn bekreftelse fra Bergen.

- Det var den ene uthalingstaktikken etter den andre, og tida som gikk tapt gjorde det umulig for meg å komme til Bergen, konkluderer Ahmed.

Skuffet

Hilde Kjerland, administrativ koordinator for konferansen, sier at invitasjonen til Bergen ble bekreftet ved at hun snakket med ambassaden på telefon.

- Jeg trodde virkelig at denne søknaden skulle gå inn. Jeg er veldig overrasket over at de to ikke fikk komme til Norge, sier Kjerland.

Ifølge Kjerland gikk det tydelig fram at brødrene skulle ha en aktiv rolle på konferansen.

Forstår

Riza Ahmed har forståelse for at bildet av Pakistan i utlandet akkurat nå er preget av den politiske uroen i landet.

- Det skulle imidlertid ikke få ambassaden til å avstå fra å gjøre en ordentlig prosess med å skille de ekte visumsøkerne fra juksemakerne, mener han.

Et vesentlig årsak for visumkontroll til Norge er frykten for ulovlig opphold i landet. Ahmed peker han på at han har dokumentert økonomisk trygghet i hjemlandet. Han sier at han ikke ønsker at saken skal bli noen skandale, men håper at andre som kommer i samme situasjon ikke skal oppleve det samme.

Unikt prosjekt

Prosjektene Ahmed-brødrene er involvert i dreier seg om å bevare historiske deler av bykjernen i Lahore, som er regnet som en av verdens arkitektoniske skatter.

Den tradisjonelt multikulturelle bykjernen er under press fra flere hold, skriver de i presentasjonen som skulle vært holdt i Bergen. 

Powered by Labrador CMS