Skylder på hverandre

Pengekrangelen fortsetter mellom Knut Jørgen Røed Ødegaard og styret i Norsk astronomisk forening (NAS).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Knut Jørgen Røed Ødegaard. (Foto: Yngve Vogt)
"Knut Jørgen Røed Ødegaard. (Foto: Yngve Vogt)

Inntil august i år var Røed Ødegaard styreleder i NAS. Han sto også i spissen for foreningens solformørkelsesarrangement i Frognerparken i Oslo i sommer.

Planleggingen av arrangementet utløste konflikter i styret, som førte til at styreleder og ett styremedlem trakk seg.

Etter at det ble klart at prosjektet gikk med et betydelig underskudd, har uenigheten eskalert i en pengekrangel.

Kassereren i styret har ikke betalt regningene, og kreditorene har fått beskjed om at det er Røed Ødegaard som er personlig økonomisk ansvarlig.

Du kan lese mer om bakgrunnen for konflikten her.

- Har overskredet sitt mandat

Da forskning.no først omtalte saken 16. oktober, var det ingen i NAS-styret som ville uttale seg. Men nå har styret kommet med en redegjørelse i foreningens medlemsblad Astronomi.

- Styret mener Røed Ødegaard klart har overskredet sitt mandat, skriver de.

Du kan selv se redegjørelsene i disse faksimilene fra medlemsbladet:

Redegjørelse fra NAS-styret: Lederavgang
Redegjørelse fra NAS-styret: Lederavgang (fortsettelse)
Redegjørelse fra NAS-styret: Økonomiske forhold etter solformørkelsen 1. august

Røed Ødegaard mener på sin side at styrets kasserer, David Wright, ikke har forholdt seg til styrevedtak som sa at arrangementene skulle gjennomføres.

I tillegg er Røed Ødegaard oppgitt over at han ikke har fått noen mulighet til å komme med tilsvar til styrets redegjørelse i bladet Astronomi.

- Spesielt med tanke på at medlemsbladet bare kommer ut hver tredje måned, sier han til forskning.no.

- Begrenset kompetanse

NAS-styret tar høyde for at vedtakene og møtereferatene ikke har vært konkrete nok.

- I etterpåklokskapens lys ser styret at vårens møtereferater har vært for lite konkrete i å beskrive Røed Ødegaards mandat, skriver styret.

- Styret må medgi at det har begrenset kompetanse i økonomiske og juridiske spørsmål. Selv om flere i styret har erfaring både med økonomi, regnskapsførsel og drift av firmaer, er styremedlemmene først og fremst hobbyastronomer, lyder redegjørelsen.

- Fordi styret var usikre på legitimiteten i flere av fakturaene, valgte styret å utsette betalingen til det hadde fått samrådd seg med fagpersoner utenfor styret.

- Styret valgte å kjøpe seg tid ved å opplyse overfor kreditorene at Røed Ødegaard hadde gått ut over sitt mandat og at fakturaene måtte oversendes til ham, skriver styret.

- Nøstet opp alt selv

NAS-styret mener at Røed Ødegaard selv var med på å vedta at alle utgiftene skulle være dekket før arrangementet ble gjennomført.

- Aktivitetene skulle ikke iverksettes uten at det på forhånd var dekning for dem, det vil si at inntektene minst skulle dekke utgiftene før aktivitetene ble igangsatt, skriver de.

NAS-styret oppgir også at de fortsatt er usikre på om de har fått oversikt over alle inntekter og utgifter etter arrangementene 1. august.

- Det nåværende styret har måttet nøste opp alt selv, uten medvirkning fra tidligere styreleder. Dette mener styret er en klar ansvarsfraskrivelse, skriver de.

Styret opplyser at de bare har fått inn i underkant av 80 000 kroner i inntekter, mens regningene til sammen er på over 500 000 kroner.

De refererer til en e-post hvor Røed Ødegaard skal ha skrevet at han ikke kom til å utsette NAS for økonomisk risiko.

- Nektet å ta imot

Røed Ødegaard anklages også for å ikke ha redegjort for alle inntektene fra arrangementet.

Røed Ødegaard sier på sin side at foreningens kasserer David Wright har nektet å skaffe innvilgede inntekter.

- David Wright har en rekke ganger fått oversikter og beskrivelser av hvordan inntekter fra sponsorer som har innvilget støtte kan overføres til prosjektets konto, men har nektet å ta imot dette, skriver Røed Ødegaard i en e-post til forskning.no.

- Når David Wright etterlyser de forventede inntektene, er det selvsagt inntekter han vet at han selv har sabotert. Han har altså nektet å skaffe innvilgede inntekter for oppdekning av utgifter, skriver Røed Ødegaard.

Han mener at kranglingen internt i styret gjorde at det ikke ble arbeidet nok med å skaffe sponsorer til arrangementet.

Både Røed Ødegaard og NAS-styret har satt advokater på saken.

- Lederavgangen og økonomioverskridelsen er en trist og lei sak, både for det gjenværende styret og for de to som gikk ut, skriver NAS-styret.

Powered by Labrador CMS