Årets unge forskere

Vinnerne av Konkurransen Unge Forskere 2011 har forsket på alt fra medisiner, vikinger, alger og geysirer til kinesisk forretningsliv, barnenavn og sorg. 

Publisert

Vinnerne av Ungdomskonkurransen Fritt Ord:

Anne Rømcke Høiseth (18) fra Frogn videregående skole vant for sin studie av hvor skillelinjene går mellom godt og ondt.

Hanne Katinka Halvorsen (18), Oda Børeng (18) og Vartika Sarna Belma Focak (18) tok andreplassen med en studie av hvordan kvinnerollen har utviklet seg i motebladet Det Nye fra 1960 til 2008.

Tredjeplassen tok Tala Katarina Ram (18) fra International School of Stavanger med en studie av hvordan retorikk brukes fra talerstolen til å påvirke forsamlinger.

Konkurransen Unge Forskere 2011, som holdes av Forskningsrådet, og Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2011 gikk av stabelen i Forskningsparken i Oslo fredag ettermiddag. 

Vinneren av Unge Forskere 2011s kategori for naturvitenskap og teknologi er 19 år gamle Espen Bernton, fra Lillestrøm videregående skole. Han har studert polymermolekylet Z-92.

Polymer er et stoff som består av molekyler med stor masse og repeterende strukturer, og DNA, proteiner og plast er polymer.

"Espen Bernton tok førsteplassen i kategorien for naturvitenskap og teknologi. (Foto: Forskningsrådet)"
"Espen Bernton tok førsteplassen i kategorien for naturvitenskap og teknologi. (Foto: Forskningsrådet)"

Men slike stoffer kan også muligens brukes til å transportere bitte små doser med medisiner og legemidler inn til spesifikke steder i kroppen, og Bernton har derfor studert hvordan, Z-92 oppfører seg ved ulike temperaturer.

For å få til eksperimentene måtte Bernton blant annet bruke fasiliteter ved kjernekraftreaktoren JEEP 2 på Kjeller.

- Kandidaten har valgt en utfordrende oppgave som krever betydelig innsikt i tilgjengelige relevante eksperimentelle metoder og avansert eksperimentell utrustning. I tillegg kreves god innsikt i matematikk og teoretisk fysikk som går langt utover det som normalt forventes på dette aldersnivå, heter det i juryens begrunnelse.

Bernton vant 10 000 kroner og deltagelse i European Union Contest for Young Scientists, som holdes i Helsinki i november. I tillegg vant han deltagelse ved to vitenskapelige konferanser i Stockholm og Los Angeles.

Studerte relasjoner i Kina

Vinneren av klassen for humanistiske fag er 17 år gamle Alex Bergsåker fra Tryggheim videregående skole i Nærbø.

Han har studert betydningen av relasjoner i det kinesiske forretningslivet blant annet ved å intervjue kinesiske og norske forretningsfolk og ved deltagende observasjon i kinesiske forretninger.

"Alex Bergsåker vant kategorien for humanistiske fag med en studie av relasjoner i kinesisk næringsliv. (Foto: Forskningsrådet)"
"Alex Bergsåker vant kategorien for humanistiske fag med en studie av relasjoner i kinesisk næringsliv. (Foto: Forskningsrådet)"

Bergsåker konkluderer med at det å ha et stort og innflytelsesrikt sosialt nettverk står sentralt i det kinesiske forretningslivet, og at gode relasjoner kan brukes til å oppnå goder og løse konflikter i høyere grad enn i den vestlige verden.

- Den innleverte oppgaven er fullt på høyde med det beste av det juryen og fagkonsulenten har lest om relasjonenes betydning i kinesisk forretningsvirksomhet, hentet fra faglitteraturen. Kvaliteten av arbeidet ligger på nivå med en svært god bacheloroppgave på universitet.

- Det mest verdifulle ved oppgaven er etter juryens mening beskrivelsen og analysen forfatteren gir av måltidets sentrale betydning i relasjonsbygging. Som deltagende observatør har forfatteren spist seg gjennom tjue måltider. Disse blir levende skildret på mikronivå, skriver juryen i sin begrunnelse.

Bergsåker vant også 10 000 kroner og deltagelse ved European Union Contest for Young Scientists og London International Youth Science Forum.

Sosiale verdier og adferd

"Matias Cristea Janvin har blant annet brukt spillteori til å studere spenningen mellom egeninteresse og sosiale verdier som samarbeid. (Foto: Forskningsrådet)"
"Matias Cristea Janvin har blant annet brukt spillteori til å studere spenningen mellom egeninteresse og sosiale verdier som samarbeid. (Foto: Forskningsrådet)"

Vinneren av ungdomsskole-delen av konkurransen er Matias Cristea Janvin fra British International School of Stavanger, som har studert sammenhenger mellom sosiale verdier og adferd i to ulike typer sosiale dilemmaer.

I studien har han sett på spenningen mellom egeninteresse og fordelene ved samarbeid.

- Arbeidet benytter seg av metoder fra to såpass ulike fagfelt som eksperimentell (matematisk) økonomi og psykologi. Kandidaten finner i begge spill (dilemmaer) klare korrelasjoner mellom sosiale preferanser og sosiale måltall på den ene siden og sosial adferd på den andre, skriver juryen.

Juryen legger også vekt på at det er foretatt få studier av denne type korrelasjoner.

- Juryen er imponert av den høye kvaliteten på arbeidet utført av en svært ung forsker, som tilkjennegir et klart talent for sosio-økonomisk analyse og trolig for forskningsarbeid i sin alminnelighet.

Janvin vant 5000 kroner og deltagelse ved China Adolescents Science & Technology Innovation Contest, som holdes i Hohhot i Indre Mongolia i Kina i august. 

Marin energi

I år ble også den nye konkurransen Blå Energi lansert. Denne konkurransen tar for seg forskning på marin fornybar energi som bølgeenergi og havvindmøller.

Foreløpig er det bare elever fra Bamble og Elvebakken videregående skole som er med i pilotprosjektet, og elevene har det siste året hatt nære samarbeid med noen av landets fremste fagmiljøer.

Vinnerne av Blå Energi-kategorien er Kristine Gjertsen, Ida Halvorsen og Nora Skreosen fra Bamble videregående skole. De har gjort en studie av tidevannsenergi.

Les mer: 

Les om alle de nominerte på Forskningsrådets nettsider