Kjendis-astronom i pengebråk

Norsk astronomisk selskap krangler med astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard om økonomisk ansvar for underskudd etter solformørkelsesarrangement i Frognerparken i sommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Hans A. Rosbach/Wikimedia Commons)
(Foto: Hans A. Rosbach/Wikimedia Commons)

Konflikter og uenighet innad i Norsk astronomisk selskap (NAS) førte i august til at Røed Ødegaard trakk seg som styreleder for foreningen.

Det gjorde også nestleder Inge Birkeli.

Bakgrunnen er blant annet en krangel om foreningens solformørkelsesarrangement i Frognerparken i Oslo, 1. august 2008.

Ubetalte regniger

Foreningens kasserer, David Wright, nekter ifølge Røed Ødegaard utbetaling av midler til dekning av arrangementet.

Medlemmene i styret vil ikke gi konkrete saksopplysninger til forskning.no, men Røed Ødegaard bekrefter at arrangementet i Frognerparken gikk med underskudd.

- Foreløpig ser det ut til at underskuddet er på over 200 000 kroner. Men det er en del ting man kan gjøre for å få inntekter i ettertid, så tallene kan bli penere, sier Røed Ødegaard.

- Styret har fått bunken med regninger fra arrangementet, men de har sendt brev til kreditorene om å sende regningene til meg privat, forteller han.

- Samtidig har styret beholdt inntektene fra arrangementet på en egen konto, som jeg ikke har tilgang til, forteller Røed Ødegaard.

Inntektene sviktet

Styret i NAS vedtok på to forskjellige styremøter i mai og juni at foreningen skulle gjennomføre det aktuelle arrangementet. Dette er formuleringen i referatet fra styremøtet 28. mai:

”Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres hvis det er økonomisk forsvarlig.”

- Jeg leverte budsjett til NAS-styret både på styremøter og e-postlister i mai og juni. Estimatet på utgiftene var veldig godt. Det har sprukket litt, med rundt 20 000 – 30 000 kroner av et budsjett på over 500 000. Det var inntektene som sviktet, sier Røed Ødegaard.

Han forteller at det blant annet ikke ble solgt så mange solformørkelsesbriller som han hadde beregnet. Beregningene var gjort ut fra lignende arrangementer i 2003 og 2004.

"Knut Jørgen Røed Ødegaard. (Foto: Yngve Vogt)"
"Knut Jørgen Røed Ødegaard. (Foto: Yngve Vogt)"

- Jeg og de andre i styret kunne gjort en innsats for å få flere sponsorer, men alle ressurser ble brukt på konfliktene innad. Det var ikke en konflikt som jeg genererte, sier Røed Ødegaard.

Sperret konto

I forbindelse med arrangementet skulle Røed Ødegaard bestille et charterfly fra SAS med 120 passasjerseter, som fløy med måneskyggen under solformørkelsen.

- Et stykke ute i juni snudde kasserer David Wright fullstendig, og begynte å motarbeide hele arrangementet. Han sperret kontoen som pengene fra flypassasjerene skulle inn på, og avbestilte SAS-flyet, sier Røed Ødegaard.

- Da ble det innkalt til et veldig akutt møte, hvor dette ble tatt opp, og hvor det var ganske heftige diskusjoner. Blant annet ble det fattet vedtak om at Wright skulle betale regninger etter hvert som de kom inn, sier Røed Ødegaard.

Slik lyder en av formuleringene i vedtaket fra styremøtet som ble holdt 30. juni:

”(…) David påtar seg oppgaven med å betale innkomne fakturaer vedrørende Frognerpark-prosjektet fra eksisterende prosjektkonto under forutsetning av at det er dekning på kontoen. Ingen skal legge ytterligere kjepper i hjulene for noen.”

Alle medlemmene i styret, bortsett fra Røed Ødegaard, uttrykker ifølge referatet at de mener kasserer handlet i beste mening da han sperret kontoen og avbestilte flyet, men at han handlet som han gjorde ut fra manglende informasjon.

- Har penger

Røed Ødegaard opplyser at den delen av arrangementet som handlet om flyturen ikke har vært en økonomisk belastning for noen.

- Vi klarte ikke å betale alt flyet kostet, men SAS ettergav resten. Flydelen av arrangementet har ikke belastet NAS eller noen andre med penger, sier Røed Ødegaard.

- Det handler kun om den delen av arrangementet som var i Frognerparken. Så vidt jeg vet er det nesten ingen av regningene som er betalt, bortsett fra noen lønninger, sier han.

Dermed kan det være snakk om regninger på over 400 000 kroner som ikke er betalt.

- Foreningen har penger på konto til å betale regningene hvis de vil, sier Røed Ødegaard.

Han opplyser at han har gjort bestillingene til arrangementet i prosjektets navn, ”Solformørkelsen 2008”.

- Dette var et samarbeidsprosjekt mellom NAS og Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Jeg vil presisere at instituttet gikk inn på klare betingelser ved at de ville støtte noen elementer i arrangementet, og de er ikke noen part i denne konflikten, sier Røed Ødegaard.

- Insinuasjoner

- Har det blitt antydet at du har gjort noe ulovlig?

- Jeg føler at det har vært insinuasjoner helt fra forsommeren, men jeg har ikke gjort noe ulovlig. Jeg har ikke tatt noe lønn for å gjøre dette. Jeg har gjort det helt på fritiden. Innsatsen ville i timelønn kanskje vært verdt rundt 200 000 kroner, sier Røed Ødegaard.

Blant de styremedlemmene forskning.no har snakket med, går det også frem at man ikke tror det er snakk om økonomisk uredelighet.

- Det tror jeg ikke, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noen ekspert på slikt. Dette er en frivillig medlemsorganisasjon. Jeg er ikke noen regnskapsfører, sier kasserer Wright til forskning.no.

forskning.no har vært i kontakt med Wright flere ganger, men han vil ikke kommentere saken ut over dette.

- Så vidt jeg vet er det ikke skjedd noe ulovlig, sier styremedlem Trond Erik Hillestad. Han er også redaktør for foreningens medlemsblad Astronomi.

Dette var også tema på styremøtet 30. juni:

I referatet står det at Røed Ødegaard mener handlingene fra kasserer er uakseptable, og at det har kommet insinuasjoner om økonomisk utroskap. Referatet fortsetter:

”Resten av styret var på dette tidspunktet litt lei av denne diskusjonen og ba partene tenke seg om litt før dette utartet seg til en ren personkonflikt.”

Splittet styre

Styret i NAS vil stort sett ikke gi noen konkrete saksopplysninger, men fremstår likevel som relativt splittet.

- Det har alltid vært uenighet i styret, men vi har alltid taklet det også. Det som var problematisk, var at deler av styret ikke forholdt seg til de vedtakene vi hadde, sier Hillestad.

Han forteller at styret vurderer å informere nærmere om bakgrunnen for konflikten i medlemsbladet som kommer 7. november.

- Jeg syns det er en komplisert materie. Det har bygd seg opp over tid. Det er en lei sak for alle involverte, sier Hillestad.

Tidligere nestleder, Inge Birkeli, forteller litt om hvorfor han gikk av dagen før Røed Ødegaard bestemte seg for å trekke seg.

- Det er en lang historie. Jeg sa ja til å sitte i styret fordi jeg så muligheten for å få til noe stort. Det visste jeg at Røed Ødegaard også var interessert i. Min drøm var å få til et robotteleskop på solobservatoriet. Jeg ville være med på slike ting, sier han.

- Etter hvert skjønte jeg at Røed Ødegaard hadde problemer med å få styret til å være med på slike ting. Deler av styret mener NAS er mer en interesseorganisasjon for spesielt interesserte, som driver aktivt med egne teleskoper og egne aktiviteter. De er kanskje ikke interessert i å ha med så mange som ikke er hobbyastronomer, sier Birkeli.

- Interessemotsetning

- Jeg gikk fordi jeg så at Røed Ødegaard slet med å få gjennom prosjekter på nesten hvilken som helst størrelse som var utenom hobbyastronomiområdet. Jeg så at det var ingen mulighet til å oppnå slike ting som jeg hadde drømt om, sier han.

NAS har en formålsparagraf som blant annet sier at:

”Norsk Astronomisk Selskap har til formål å fremme interesse for og spre kjennskap til astronomi, og å være et samlingsorgan for astronomi-interesserte i Norge.”

- Jeg kjenner den interessemotsetningen, sier Røed Ødegaard.

- I et styre kan man være uenig i det som blir vedtatt, og man kan fronte sine saker, man er der for å mene noe, det er derfor det er flere styremedlemmer og ikke bare ett. Men man må faktisk forholde seg lojalt til de beslutninger som er tatt, sier han.

- Jeg mener jeg har vært ryddig. Styret i NAS har også vært med på slike arrangementer tidligere, så de burde vite hva det gikk ut på, sier Røed Ødegaard.

Advokat

Han mener heller ikke at han har noe moralsk økonomisk ansvar i denne saken.

- Da skulle i så fall enkelte andre i styret ha mer økonomisk ansvar enn meg, siden de har gjort at utgiftene har blitt mye større enn de hadde trengt å bli, og de har hindret meg i å skaffe sponsorer, i tillegg til rentene som nå løper, sier Røed Ødegaard.

Han har satt en advokat på saken, og tror NAS har gjort det samme.

Røed Ødegaard opplyser at hans advokat mener kasserer Wright personlig og NAS som forening kan stilles ansvarlig for personlig økonomisk tap hos Røed Ødegaard, i forbindelse med at Wright ikke betaler regningene for prosjektet.

Flere konflikter

Dette er ikke den eneste konflikten Røed Ødegaard er involvert i for tiden. I det siste har han fått kritikk fra kollegaer i astronomimiljøet som mener han tar opp for mye plass i mediene.

I en kronikk i Bergens Tidende fra 24. September, beskriver Lars Holger Ursin hvordan Røed Ødegaard ble angrepet av kollegaer under en konferanse om romforskning og forskningsjournalistikk i Oslo.

Kritikken gikk ut på at han stjeler for mye av rampelyset og stiller kollegaene sine i skyggen. I en artikkel i Universitas blir han kritisert for ikke å henvise til de rette personene når mediene ringer for å snakke om temaer innen astronomi.

Røed Ødegaard svarer med at det ligger et element av misunnelse i klagingen over at han er for mye i media. Det er noe av det samme som ligger under i konflikten mellom ham og NAS-styret, mener han selv.

- Janteloven er fellesnevneren her, sier Røed Ødegaard.

- Man kan alltids gjøre ting bedre, men det blir vanskelig når det hele tiden fokuseres på den lille tingen som ikke er bra nok, istedenfor de tilfellene som er veldig bra, sier han.

- Det er ekstremt at jeg bare får surheter etter å ha samlet så mange mennesker i Frognerparken under solformørkelsen i sommer, og klart å gjennomføre en unik flytur pluss å organisere webcast fra fly over Polhavet, sier Røed Ødegaard.

Røed Ødegaard forsvinner sannsynligvis fra Universitetet i Oslo på nyåret, siden universitetet har trukket seg ut av Solobservatoriet på Harestua, hvor han har vært daglig leder.

Lenker:

NAS: NAS-veven
NAS: Vedtekter
BT: Fløtt deg, Knut Jørgen, du står i veien for sola
Universitas: Stjernekrig
Uniforum: Røed Ødegaard blir ved UiO ut året
 

Powered by Labrador CMS