- 100 ganger overdrevet om meteoride

De første anslagene for Troms-meteoridens bevegelsesenergi var 100 ganger overdrevet, mener forskere ved meteorittgruppa ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Publisert

For nærmere fire uker siden observerte folk i Nord-Troms og Vest-Finnmark en diger ildkule som suste over himmelen. De hørte også et stort smell.

Kjendisastronom Knut Jørgen Røed Ødegaard var først ute med å kommentere det han kalte “meteoritten”, på nettsidene til Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Sammenlignet med Hiroshima-bomben

Blant annet beskrev han hendelsen som “eksepsjonelt meteoritt-nedslag”, og kommenterte at det var “godt mulig at sprengkraften i hendelsen over Nord-Troms var den samme som om en Hiroshima-bombe skulle blitt sprengt over området”.

For denne beskrivelsen har Røed Ødegaard i ettertiden måttet tåle mye kritikk fra flere hold.

Som forskning.no skrev for over to uker siden, ser det ut til at omtalen av ildkula rystet det astronomiske miljøet i Norge mer enn selve steinen eventuelt rystet bakken.

Nå kommer etterskjelvet.

- 100 ganger for høyt

I en kronikk på forskning.no formidler fire forskere ved meteorittgruppa ved Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo sin kritikk:

“Naturhistorisk museum har nå vurdert observasjonene av Troms-meteoriden og sammenlignet disse med beskrivelsen av noen velkjente ildkuler som i lysstyrke og utseende lignet den som ble sett over Troms.

Det viste klart at anslaget for Troms-meteoridens bevegelsesenergi var sterkt overdrevet, grovt regnet 100 ganger for høyt.

Amerikanske forskere som har studert lydmålingene fra områdene omkring, kom til det samme resultatet. De karakteriserte meteoriden som stor, men ikke ekstraordinær.”

Du kan lese hele kronikken her.

Én prosent

- Det vil si at meteoriden hadde en bevegelsesenergi som tilsvarte rundt én prosent av Hiroshimabomben, sier Johnny Skorve til forskning.no. Han er med i meteorittgruppa og medforfatter på kronikken.

- Vi har holdt på med slike studier i tre år, så vi kjenner godt til kildematerialet, sier han.

I kronikken tilbakevises også påstandene om at ildkulefenomenet over Troms var desidert det største i Norge i moderne tid:

“For eksempel var ildkulen over Nordfjord i 1960 klart større i alle henseender. Denne ildkulen ble sett fra store deler av Sør-Norge.”

- Litt på viddene

- Ildkulen i 1960 kjenner jeg ikke så godt til, sier Røed Ødegaard.

- Men jeg kjenner til det arbeidet som én amerikansk forsker har gjort, og jeg fikk den e-posten som han sendte til Naturhistorisk museum. Han er litt på viddene, for han har ikke alle dataene, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard.

- Mye av det han sier er helt riktig, men noen av forutsetningene er gale. Han har regnet ut fra NORSARs målinger i Karasjok og muligens en annen stasjon, men ikke ut fra alle observasjonene.

- Han forutsetter en eksplosjon i en høyde av 35 kilometer. Det er alt for høyt, jeg har vitneobservasjoner som viser at det har skjedd mye lavere.

- Imponerende observasjoner

- Vi har noen observasjoner som er ganske imponerende, blant annet av at bygningene rister i store deler av Nord-Troms, av at gardiner har slått inn gjennom åpne vinduer og av et lysfenomen som er kraftigere enn sola.

- Dette er sammenlignet med en del utenlandske hendelser, og da snakker man om meteorer som er svært store, opp til flere titalls tonn, sier Røed Ødegaard.

- Mener du det er galt å si at sammenligningen med Hiroshima-bomben er 100 ganger overdrevet?

- Det tror jeg, men jeg vet ikke nøyaktig hvilken energi det var snakk om her.

- Blander sammen

- Jeg tror man blander sammen den totale energien til objektet, og den energien som ble utløst i den endelige eksplosjonen.

Røed Ødegaard jobber fortsatt med å forstå ildkula som ble observert over Troms.

- Analyser av eksplosjonen er forholdsvis samstemte om at selve eksplosjonen har vært mye svakere enn en Hiroshima-hendelse.

- Energien til objektet har samtidig vært så stor at den har ristet i bygninger over et større område enn det en Hiroshima-bombe ville forårsaket, og det er litt vanskelig å forstå.

- Jeg har en mistanke om at det er snakk om et overlydsdrønn, i forbindelse med at objektet har passert over observatørene.

Direkte sollys

- Jeg sitter med alle data fra NORSAR, inkludert nye analyser. Jeg har til og med intervjuet de som har observert dette. Jeg har øyenvitneobservasjoner fra Narvik i sør til Vest-Finnmark i nord.

- Det er også lett for oss her sørpå å glemme at det faktisk var direkte sollys da dette skjedde, sier Røed Ødegaard.

Han mener noe av kritikken han har fått for sine uttalelser har vært ukorrekt.

- Ønsker å være vriene

- Jeg kunne godt ha uttalt meg forsiktigere, men det er vanlig i utlandet å sammenligne energien til slike objekter med kjernefysiske sprengninger. Objektene trenger ikke være så veldig store før de har energier svarende til kjernefysiske eksplosjoner, veldig høyt oppe i luften.

- Flisespikkeri om hvor energien utløses og så videre er i grunn ikke så interessant.

- Det virker som det er noen som ønsker å finne ting å være vriene på, og som om folk snakker mot bedre vitende.

- Jeg syns de kan holde seg til saklige ting hvis de skal kritisere.

- Det er såpass mye spennende som foregår rundt oss. Man kan diskutere hvordan det skal fremstilles, men da må man holde seg til fakta, sier Røed Ødegaard.