Ni ubehagelige usannheter

Al Gore er en av favorittkandidatene til Nobels fredspris, på grunn av sitt politiske arbeid i klimasaken. Samtidig, i en britisk rettssal, påpekes ni usannheter i den Oscar-vinnende filmen "En ubehagelig sannhet".

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

'Filmen An Inconvenient Truth handler mye om hvordan Al Gore holder foredrag om klima. Det viser seg at han ikke hadde alle faktaene helt på plass. (Foto: United International Pictures)'
"Filmen An Inconvenient Truth handler mye om hvordan Al Gore holder foredrag om klima. Det viser seg at han ikke hadde alle faktaene helt på plass. (Foto: United International Pictures)"


 

Nobels fredspris deles ut på fredag.

Filmen, som faller inn i sjangeren dokumentar og portretterer Al Gore som en miljøkriger, ble en gedigen suksess og ble hyllet av miljøbevegelsen.

Samtidig var den kontroversiell fordi den inneholdt flere faktafeil og overdrivelser om klimaets tilstand og fremtidige utsikter.

Det var også bakgrunnen for at den havnet i retten i Storbritannia.

Sendte ut til skolene

Stewart Dimmock er lastebilsjåfør og tobarnsfar, og dessuten medlem i styret for en skole i Kent. Det var han som bestemte seg for å gå rettens vei mot britiske myndigheter.

Årsaken var avgjørelsen om å sende ut “En ubehagelig sannhet” til rundt 3500 ungdomsskoler i England og Wales, sammen med annet informasjonsmateriell om global oppvarming.

Dimmock argumenterte med at filmen var politisk propaganda og full av feil, og han ville ha retten til å si at den ikke kunne vises i britiske skoler.

- Politisk film

Denne uken sa dommeren i London High Court at filmen ikke er ulovlig å vise i skolen, men at den presenterer partiske politiske standpunkter.

Dommer Michael Burton har også gitt instruksjoner om at filmen heretter må presenteres sammen med en rettledning som gir noen av argumentene mot filmen, for å hindre politisk indoktrinering av skoleelevene.

Dommeren fremhevet dessuten ni signifikante feil i filmen, som han mener ikke er understøttet av det vitenskapelige konsensus.

- Feilene har oppstått i sammenheng med alarmisme og overdrivelser, for å understøtte Gores teori om global oppvarming, sa dommeren.

'Den norske filmplakaten.'
"Den norske filmplakaten."

Han beskrev også filmen som en “apokalyptisk visjon”, ifølge flere britiske aviser.

Anbefalt for norske skoler

Filmen hadde premiere på norske kinoer i september i fjor, og ble blant annet hyllet av miljøvernminister Helen Bjørnøy og kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Samtidig sendte de to ministerne ut et brev til alle videregående skoler i Norge. Brevet hadde tittelen “Den ubehagelige sannheten” - en film som gjør deg klokere. Se den med dine elever.

Her oppfordres alle landets videregående skoler til å bruke filmen som del av undervisningen. Dette er et par sitater fra brevet:

Som Al Gore mener vi det er viktig å stanse klimaspiralen. Et første skritt er å gi en grundig og sannferdig informasjon om klimaendringene, hva som forårsaker endringene, hvilke konsekvenser de har for oss og ikke minst hva vi alle kan gjøre for å stanse klimautslippene.

Al Gore, den tidligere presidentkandidaten for det demokratiske partiet i USA har engasjert seg sterkt nasjonalt og internasjonalt for å bekjempe de menneskeskapte klimaendringene. Filmen “An Inconvenient Truth” viser hva vi alle kommer til å stå overfor dersom vi ikke gjør noe nå med våre klimautslipp.

Svarte ikke

Den gangen stilte stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (FrP) dette spørsmålet til Bjørnøy:

- Har Statsråden gjort noe arbeid rundt Al Gores film for å sikre at den ikke har faglige feil eller subjektive overdrivelser?

Miljøvernministeren valget å ikke svare på spørsmålet, men kommenterte isteden:

- Det er en tankevekkende og interessant film, som jeg håper vil sette verdens klimautfordringer ytterligere på dagsorden, og bidra til at elever i videregående skole også får økt kunnskap om klimatrusselen.

De ni feilene

Den britiske dommeren mente imidlertid at det var snakk om en politisk film, og her er de ni feilene han påpekte spesielt:

1) Gore hevder at en stigning av havnivået på opp til sju meter vil bli resultatet av en smelting av enten Vest-Antarktis eller Grønland “i nær fremtid”.

Dommeren sier dette er uttrykkelig alarmistisk, og en del av Gores “wake-up call”. Han sier seg enig i at dersom isen på Grønland smelter, vil det kunne slippe fri denne mengden vann - men i et tidsperspektiv på årtusener.

- Armageddon-scenariet har forutser, når han antyder at en stigning av havnivået på sju meter kan skje i nær framtid, er ikke på linje med det vitenskapelige konsensus, sier dommeren.

2) Filmen hevder at de lavtliggende, bebodde laguneøyene i Stillehavet er i ferd med å bli oversvømt på grunn av menneskeskapt global oppvarming.

Dommeren sier at det ikke finnes noe bevis for at det er skjedd noen evakuering så langt.

3) Dokumentaren forteller at global oppvarming kan føre til at havets transportbånd stopper opp. Med dette menes Den termohaline sirkulasjon, prosessen som fører Golfstrømmen over Nord-Atlanteren til Nord-Europa.

Dommeren siterte Det internasjonale klimapanelet (IPCC) på at det er svært usannsynlig at havets transportbånd ville stoppe opp i fremtiden, selv om havstrømmen kan bli redusert noe.

4) Gore påstår at to grafer, en som viser utviklingen av CO2-innholdet i atmosfæren, og en som viser temperaturutviklingen over 650 000 år, passer nøyaktig sammen.

Dommeren sier at selv om det er vitenskapelig enighet om at det er en forbindelse, etablerer ikke de to grafene det Gore hevder at de gjør.

5) Gore påstår at smeltingen av snø på fjellet Kilimanjaro i Øst-Afrika direkte skyldes global oppvarming.

Dommeren sier at forskere ikke har slått fast at tilbaketrekningen av snø på Kilimanjaro først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming.

6) Filmen sier at uttørkingen av Lake Chad er et godt eksempel på en katastrofal følge av global oppvarming.

Dommeren sier at det ikke finnes nok dokumentasjon, og at oppfatningen så langt er at dette sannsynligvis har andre årsaker, som befolkningsøkning, overbeiting eller regional klimavariasjon.

7) Gore gir global oppvarming skylden for orkanen Katrina og de påfølgende katastrofale ødeleggelsene i New Orleans.

Dommeren sier det ikke finnes nok dokumentasjon til å kunne si dette.

'An Inconvenient Truth bruker mye tid på orkanen Katrina. (Foto: United International Pictures)'
"An Inconvenient Truth bruker mye tid på orkanen Katrina. (Foto: United International Pictures)"


 

8) Gore siterer en vitenskapelig studie og hevder at den er den første til å vise at isbjørner var funnet druknet på grunn av at de måtte svømme store avstander, opp til 100 kilometer, for å finne isen.

Dommeren sier at den eneste vitenskapelige studien som noen av partene foran ham var i stand til å finne, er en som indikerer at fire isbjørner nylig ble funnet druknet på grunn av en storm. Det betyr ikke at det ikke vil forekomme drukningsrelaterte dødsfall i framtida dersom pakkisen fortsetter å trekke seg tilbake, men det understøtter ganske enkelt ikke Gores konklusjon, sier dommeren.

9) Gore sier at korallrev over hele verden blekes på grunn av global oppvarming og andre faktorer.

Dommeren siterer IPCC igjen, og sier seg enig i at dersom gjennomsnittstemperaturen stiger med 1-3 grader, vil blekingen øke og flere koraller dø. Han legger imidlertid vekt på at det var vanskelig å skille virkningen av presset på korallene på grunn av klimaendringer fra andre årsaker, som overfiske og forurensning.

Aksepterte fire hovedpunkter

Samtidig som det ble påpekt mange feil, fremhevet dommeren også fire hovedpunkter i filmen som han mente var riktige og understøttet av det vitenskapelige konsensus.

Her dreier det seg om hypotesen om at dagens klimaendringer hovedsakelig er forårsaket av menneskeskapte utslipp av CO2, metan og lystgass.

De tre andre hovedpunktene som dommeren aksepterte, var at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger og sannsynligvis vil fortsette med det, at klimaendringer vil forårsake store skader dersom vi ikke gjør noe med dem, og at det er fullt mulig for styresmakter og individer å redusere virkningene av klimaendringer.

Lenker:

Naturfag.no: En ubehagelig sannhet

Miljøverndepartementet: Svar på spørsmål nr 843 om “An Inconvenient Truth”

Brev fra Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartemenetet (PDF): En oppfordring til norske skoler om å vise filmen Den ubehagelige sannheten

Britiske Department for Environment Food and Rural Affairs: Government distributes climate change film to all secondary schools

Teachernet: Rettledning for britiske lærere om filmen An Inconvenient Truth

BBC: Climate film allowed in schools
Telegraph.co.uk: Al Gore’s ‘nine Inconvenient Untruths’
Guardian Unlimited: Climate change film to stay in the classroom
Independent: Inconvenient verdict delivered on Gore’s climate film
Times Online: Al Fore’s inconvenient judgment
The New York Times: British Judge Bruises Al Gore’s Movie
 

Powered by Labrador CMS