(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Neste søknadsfrist for Finansmarkedsfondet 7. september

Finansmarkedsfondet finansierer allmennopplysningsprosjekter. Størstedelen av prosjektene gjelder bøker og andre tekster, samt filmer og andre auditive og visuelle produkter. (Lenke til søknadsskjema)

I 2015 mottok Finansmarkedsfondet 26 søknader om allmennopplysningsprosjekter, 19 søknader om forskningsprosjekter og 10 søknader om støtte til faglige kurs og konferanser. Av disse ble 24 innvilget økonomisk støtte.

Finansmarkedsfondet tilbyr aktuelle søkere å få en administrativ vurdering av foreløpige prosjektbeskrivelser i forkant av søknadsfristen.

Det er også mulig å søke om støtte til faglige kurs og konferanser til denne søknadsfristen.

Powered by Labrador CMS