Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, sier at hvis budsjettet skal kuttes med 80 millioner kroner, vil dette bety en nedbemanning. (Foto: Ida Bergstrøm)
Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, sier at hvis budsjettet skal kuttes med 80 millioner kroner, vil dette bety en nedbemanning. (Foto: Ida Bergstrøm)

Forskningsrådet skal kutte 80 millioner kroner

Det kan bety færre ansatte, færre konferanser, mindre internasjonalt arbeid.

I samarbeid med På Høyden

Artikkelen er utgitt av Universitetet i Bergens uavhengige avis, På Høyden.

Forskningsrådet hadde ved slutten av 2016 rundt 473 årsverk. Mye tyder på at dette tallet skal ned, skriver Forskerforum.

I kjølvannet av Produktivitetskommisjonens rapport som kom i februar i fjor, utnevnte regjeringen en kommisjon som skulle finne ut hvordan Forskningsrådet kunne kutte administrasjonsutgiftene med 10 prosent.

Ifølge Statssekretær Bjørn Haugstad (H) har Forskningsrådets utgifter til administrasjon økt mer enn bevilgningene. Han tror Forskningsrådet kan ha gode muligheter for innsparinger.

– Men vi har ikke en hypotese om at det sløses med penger i Forskningsrådet, sier han til Forskerforum.

Bruker mest penger på lønn

Forskningsrådet, som har eksistert siden 2003, deler årlig ut ni milliarder kroner til forskning og utvikling.

Deres arbeid er ikke kostnadsfritt: I fjor kostet det 826 millioner kroner å drifte Forskningsrådet, skriver Forskerforum. En innsparing på ti prosent vil bety et kutt på omlag 80 millioner kroner. 

Lønnsutgifter var den største utgiftsposten. Det er dermed posten hvor det er mest å spare.

– I og med at en så stor andel av kostnadene våre er personalkostnader, vil en så sterk reduksjon innebære færre ansatte, mener Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

 Han har tro på at kuttene kan tas ved naturlig avgang.  

Fryker for kvaliteten

Lokallagsleder Vemund Riiser i Forskerforbundet tror kuttene også vil redusere kvaliteten.

– Det vi leverer vil nesten bli ti prosent dårligere, det sier seg selv, sier tillitsvalgt Vemund Riiser.

Han tror dette kan bety at tallet på tilslag fra eksterne finansieringskilder som ERC kan gå ned.

– Vi reiser til Brussel for å påvirke systemet der. Hvis vi kutter i det, vil det føre til at Norge drar inn mye mindre penger fra EU, sier Vemund Riiser til Forskerforum.

Artikkelen ble først publisert i På Høyden.

Powered by Labrador CMS