- Etterslepet blir større og større

Rektorene ved landets største universiteter er misfornøyde med den manglende satsingen på infrastruktur i neste års statsbudsjett.

Publisert

Forskning i statsbudsjettet for 2013:

Det bevilges 20 millioner til et nytt program for forskning om samfunnssikkerhet.

De nasjonale teknologistrategiene følges opp med økt satsing på 30 millioner kroner til nano- og bioteknologi.

Regjeringen setter av 318 millioner til økt kontingent i EUs forskningsprogram.

Det foreslås en satsing på klimaforskning på til sammen 47 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 940 millioner kroner til videreføring av seks igangsatte byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren, samt 147,5 millioner til utstyr og inventar for tre av disse.

Det forslås også en bevilgning på 30 millioner over tre år til vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

I tillegg foreslås det å bygge en værradar på Helgelandskysten i Nordland. Kostnaden er beregnet til 25 millioner over to år.

30 millioner av dette blir bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett, hvorav 5 millioner går til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret i Bergen.

Regjeringen foreslår at det blir satt av 12,5 millioner til Kavli Institute for Systems Neuroscience (KISN) ved NTNU i statsbudsjettet for 2013.

(kilde: Statsbudsjettet 2013)

Regjeringen foreslår å bevilge 940 millioner kroner til videreføring av seks igangsatte byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren, samt 147,5 millioner til utstyr og inventar for tre av disse byggeprosjektene.

Det foreslås også en bevilgning på 30 millioner over tre år for å sikre vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (UiO).

Men rektorene for landets største universiteter mener bevilgningene ikke holder for å ta igjen etterslepet på gamle bygninger og utrangert teknisk utstyr.

Forskningsrådet har i flere år oppfordret til økte bevilgninger til nye bygg og utstyr.

Ingen aula til UiB

Men Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), sier til forskning.no at han er veldig skuffet over at statsbudsjettet ikke innvilger noen penger til oppstart av bygging av en ny aula, som er under planlegging i sørfløyen på Universitetsmuseet.

Universitetet i Bergen har lenge ønsket seg ny aula, men fikk ikke noen bevilgninger til dette på neste års statsbudsjett. (Foto: Floflo/Wikimedia Commons)
Universitetet i Bergen har lenge ønsket seg ny aula, men fikk ikke noen bevilgninger til dette på neste års statsbudsjett. (Foto: Floflo/Wikimedia Commons)

Dermed vil prosjektet bli dyrere og universitetets utgifter til leie av alternative lokaler blir høyere, mener han.

- Vi vet at disse pengene kommer før eller siden, men jo lengre tid det går desto dyrere vil prosjektet bli. Det vil også bli mer utfordrende for universitetet å klare seg uten aulaen lenger enn vi ellers måtte gjort, sier han i en pressemelding.

UiB har tidligere argumentert med at aulaen vil være viktig for undervisning, seremonier og større arrangementer og at den vil være en sentral møteplass og arena for kontakt mellom universitetet og samfunnet ellers.

Av de 940 millionene som går til videreføring av igangsatte byggeprosjekter får UiB ingenting. Av de 147,5 millionene til utstyr og inventar får de penger til å avslutte et nybygg for odontologi, eller tannlegefag.

Ingenting til Tøyen

Blant vinnerne på bygningsfronten er Urbygningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, som får 18,5 millioner i startbevilgning til rehabilitering. Den samlede kostnadsrammen er 368,6 millioner.

UiO får 142 millioner til videreføring av rehabiliteringen som pågår ved universitetsbyggene i Oslo sentrum. (Foto: Kph/Wikimedia Commons)
UiO får 142 millioner til videreføring av rehabiliteringen som pågår ved universitetsbyggene i Oslo sentrum. (Foto: Kph/Wikimedia Commons)

Regjeringen foreslår også en bevilgning på 30 millioner kroner over tre år for å sikre vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, forteller at UiO også får 142 millioner til videreføring av rehabiliteringen som pågår ved universitetsbyggene i Oslo sentrum.

- I tillegg får vi 15 millioner til inventar og utstyr i disse byggene.  Vi har ikke fått noe til byggene på Tøyen, så vidt jeg kan se av tallene jeg sitter med.

Før budsjettet ble lagt frem sa Ottersen at bygningene til Naturhistorisk museum på Tøyen skriker etter renovering.

- Hvordan reagerer du på det?

- Budsjettet som helhet betyr at etterslepet på infrastruktur og utstyr blir større og større i sektoren. Det er flott at Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås har fått penger til rehabilitering av Urbygningen, men behovet for renovering er enormt også andre steder i landet.

Urbygningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap får 18,5 millioner i startbevilgning til rehabilitering. (Foto: UMB)
Urbygningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap får 18,5 millioner i startbevilgning til rehabilitering. (Foto: UMB)

- Er dere ikke fornøyde med pengene som er foreslått til UiO sine sentrumsbygg?

- Jo, på disse byggene ser vi at det har vært en stor oppgradering, og det er flott. Samtidig er disse byggene for nasjonalskatter å regne, og vi hadde aldri hatt penger til å rehabilitere dem over våre egne budsjetter.

- Det er helt opplagt at det er mange andre bygg rundt om i landet som også sårt trenger en renovering.

- Er budsjettet en skuffelse for dere, på områdene bygg og utstyr?

- Jeg vil ikke si det på den måten – det er for negativt. Men jeg vil si at det nå er absolutt nødvendig at vi ned neste korsvei gjør et krafttak og ruster opp bygg og lokaler i sektoren.

- Triksing med tall

Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU, refser regjeringen for det han kaller kreativ bokføring fordi bevilgningene til vitenskapelig utstyr og stipendiater finansieres med et trekk i basisbevilgningen.

Totalt trekkes 50 millioner fra hele sektoren, og sju av disse trekkes fra NTNU.

- Dette er triksing med tall. Og kutt i basisbevilgningen er det siste sektoren trenger; handlingsrommet er trangt nok fra før, sier han i en pressemelding.