Nytt regnestykke - ingen bedring

Nærings- og handelsdepartementet hevder Norge rykker kraftig frem innen OECD når det gjelder forskning og utvikling i næringslivet. Fremgangen skal skyldes nye måter å regne på.

Publisert

Onsdag sist uke publiserte forskning.no en artikkel om nye tall som viser at næringslivets bidrag til forskning og utvikling (FoU) gikk betraktelig ned fra 2003 til 2004, målt som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP).

Langt under OECD-gjennomsnittet

Næringslivet hadde en nedgang i FoU-innsatsen fra 0,85 til 0,75 prosent, viser de foreløpige tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og NIFU STEP.

Norge hadde en total FoU-innsats i 2004 på 1,62 prosent av BNP, en nedgang fra 1,73 prosent i 2003.

Vi ligger fortsatt langt under OECD-gjennomsnittet, og enda lenger unna målet på tre prosent som skal nås innen 2010. Vi ligger bak alle de andre nordiske landene.

“Rykker kraftig frem”

Samme dag som forskning.no omtalte de nye tallene for næringslivets FoU-innsats, kom det en pressemelding fra departementet med tittelen: “Norge gjør det bra på forskning og innovasjon”.

Pressemeldingen omtaler en ny OECD-rapport kalt Economic Policy Reforms: Going for Growth.

“Her får Norge positiv omtale, og rykker kraftig frem i rangeringen når det gjelder forskning og utvikling knyttet til næringer. Norge ligger på en fjerdeplass - foran Finland og etter Danmark.”

- Ser på to ulike ting

Vi kontaktet Nærings- og handelsdepartementet for å finne ut hva som egentlig har skjedd, og fikk opplyst at det ikke dreier seg om nye tall, men om andre måter å regne på.

- Poenget er at det er to ulike forhold man ser på. I den nye rapporten sammenlignes FoU-innsatsen mellom land på en ny måte. Man tar hensyn til at næringsstrukturen er forskjellig i ulike land, og ser på hvor stor den samlede FoU-innsatsen hadde vært i det enkelte land dersom det hadde hatt den samme næringsstrukturen som andre land, forklarer ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg.

- Én grunn til at vi har lav forskningsinnsats i næringslivet målt som andel av BNP sammenlignet med andre land, er at norsk næringsliv har et relativt stort innslag av næringer som ikke er så veldig forskningsintensive. Likevel forsker vi ofte mer enn det andre land gjør i disse næringene.

Mye forskning på lavintensitetsfelt

Næringsstrukturen er altså forskjellig fra land til land, og når man sammenligner bransje for bransje og korrigerer for bransjesammensetningen, ser det ut til at Norge kommer bedre ut.

- Det er derfor ingen motsetning mellom dette målet for forskningsinnsats, og det som ofte benyttes; nemlig FoU-investeringer i næringslivet som andel av BNP, sier Wikborg.

- Det har lenge vært vel kjent at Norge i stor grad opererer i næringer som har lav forskningsinnsats. Det som kommer fram her, er at vi forsker minst like mye som de beste i disse næringene. OECDs nye analyse representerer således en noe annen innfallsvinkel til problemstillingen, sier Wikborg.

Ingen nye tall

- Men hva er det egentlig vi rykker kraftig frem i forhold til?

- I forhold til det bildet man får ut fra den indikatoren som vanligvis brukes.

- Men det er ikke lagt frem noen nye tall?

- Det er ikke noe i denne rapporten som sier at den tradisjonelle indikatoren har endret seg. Det er ikke kommet frem noen nye tall som viser en økning i forskningsinnsatsen i næringslivet.

Som forskning.no har omtalt så mange ganger tidligere, er Norge altså fortsatt jumbo når FoU-innsatsen måles som andel av BNP. Det er også like langt igjen før vi når målet om en FoU-innsats på tre prosent av BNP innen 2010.

Lenke:

Nærings- og handelsdepartementet: Norge gjør det bra på forskning og innovasjon
OECD: Economic Policy Reforms: Going for Growth 2006