- Samsvarer ikke med ambisjonene

I et nytt høringsnotat gir Norges forskningsråd klar budsjettbeskjed til regjeringen.

Publisert

- Forslaget til statsbudsjett er ikke så offensivt på forskningens vegne som det burde være, og vil føre til at landet ikke får tilstrekkelig kraft i satsingene våre på flere områder.

Det skriver Forskningsrådets ledelse i et høringsnotat til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Ingen budsjettfest

Synspunktene på forslaget til forskningsbudsjett ble lagt frem for komitéen onsdag denne uken, melder Forskningsrådet på sin nettside.

Stoltenberg-regjeringens forslag gir ingen budsjettfest neste år. Universitetene uttrykte også skuffelse ved fremleggelsen 6. oktober.

- Forslaget til statsbudsjett for 2007 samsvarer ikke med ambisjonene som kom til uttrykk ved behandlingen av Forskningsmeldingen og stadfestet i regjeringens Soria Moria-erklæring, skriver Forskningsrådet i høringsnotatet.

- Svekker forutsigbarheten

Forskningsrådet mener videre at budsjettforslaget svekker forutsigbarheten som knyttes til målene om en langsiktig opptrapping av forskningsinnsatsen her i landet.

Det er derfor svært viktig med en stabil og høy vekst i resten av stortingsperioden for at det offentlige skal kunne innfri de ambisjoner som er lagt gjennom Stortingets samstemmige tilslutning til Forskningsmeldingen, heter det i notatet.

Forskningsrådet opplyser videre på sin nettside at selv om regjeringen vil øke Forskningsfondet med 10 milliarder kroner, var Forskningsrådets anbefaling at kapitalen i fondet økes med 15 milliarder kroner årlig.

Norges forskningsråd reagerer også i notatet på en sterk øremerking av veksten i fondet. Dette vil svekke Forskningsrådets rolle som fleksibel og strategisk finansieringsmekanisme, skrives det videre på nettsiden.

Les mer:

Høringsnotatet fra Norges forskningsråd.