Venter på pengene

Forskerforbundet er positiv til at regjeringen plasserer forskning som en sentral samfunnsoppgave, men statsråd Tora Aasland forplikter seg for lite. Aasland kritiseres for å ikke ha lagt fram en opptrappingsplan for FoU.

Publisert

I forskningsmeldingen kobler Aasland forskning med sentrale samfunnsoppgaver langt sterkere enn det som er gjort i tidligere stortingsmeldinger, mener leder Bjarne Hodne i Forskerforbundet.

Han er positiv til at regjeringen vil styrke forskningens rolle i forhold til sentrale samfunnsoppgaver.

- Vi håper at dette nye grepet kan styrke forskningens relevans i den politiske debatten, sier Hodne i en pressemelding.

Savner plan

Forskerforbundet peker på at overodnede målsetninger videreføres, men savner en målrettet opptrappingsplan for offentlige bevilgninger til forskning.

Hodne ønsker at meldingen hadde vært mer forpliktende. Forskerforbundet peker å at regjeringen har en siste sjanse i revidert nasjonalbudsjett for 2009 til å realisere løftene i Soria Moria-erklæringen.

Med et løft her vil regjeringen også vise mer troverdighet i forhold til forskningsmeldingen, mener Hodne.

- Bekymringsverdig

Også rektor Sigmund Grønmø ved Universitetet i Bergen savner konkrete planer for framtidig finansiering. Han peker på mangel på forpliktende signaler om å styrke universitetenes basisbevilgninger.

- Planene er for lite forpliktende. Det er bekymringsverdig, sier Grønmo til nettavisa På Høyden.

Også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er kritisk. I en pressemelding peker NHO på at det ikke er satt noe klart mål for når det offentliges utgifter til FoU skal nå én prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

- Det er skapt tvil om ambisjonene. Det er litt trist, i og med at regjeringen var på rett vei i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 og tiltakspakken i januar, sier Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO, i pressemeldingen.