- Et steg i riktig retning

- Veksten for forskning er svakere enn politikernes uttalte ambisjonsnivå skulle tilsi, men det er positivt at budsjettet er sterkere enn i de to foregående årene, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Publisert
"Arvid Hallén."
"Arvid Hallén."

Satsingen på laboratorier og utstyr i norsk forskning er nødvendig, mener Forskningsrådet.

- Dette er et av flere steg i riktig retning, sier Hallén.

Forskningsrådets leder er tilfreds med budsjettets samlede profil, men bekymret med hensyn på den langsiktige, grunnleggende forskningen. Det melder Forskningsrådet på sine egne nettsider.

- God profil

– Forskningsbudsjettet har en god profil, og Forskningsrådets forslag til hovedprioriteringer er fulgt opp.

Hallén er fornøyd med at tre av de største satsingsområdene i forskningsdelen av budsjettforslaget stemmer med Forskningsrådets forslag: fornybar energi, vitenskapelig utstyr/infrastruktur og brukerstyrt forskning.

- Videre er det bra at det satses mer på forsking i nordområdene. Vi er også tilfredse med at regionale forskningsfond etableres slik vi har foreslått.

Bekymret for grunnforskningen

Selv om Hallén uttrykker tilfredshet med budsjettets samlede profil, er han bekymret for den langsiktige, grunnleggende forskningen som ikke gis vekst i forslaget.

Det er innenfor grunnforskningen at budsjettforslaget avviker mest fra Forskningsrådets anbefalinger.

Den næringsrettede og brukerstyrte forskningen får derimot en vekst på 53 millioner.

- Det er svært viktig at vår innsats for forskning i næringslivet styrkes, sier Hallén.

Han er også svært fornøyd med at regjeringen opprettholder SkatteFUNN som en rettighetsbasert ordning.

Langsiktig

80 millioner kroner er øremerket til utstyr gjennom Forskningsrådet, samtidig som budsjettet varsler en utstyrsopptrapping på minimum 190 millioner kroner per år fra og med 2010, gjennom en økning av Forskningsfondet.

- En fondsavsetning til utstyr er i tråd med Forskningsrådets forslag og sikrer en langsiktig og forutsigbar satsing, skriver Forskningsrådet.

- Den klare opptrappingen til energiforskning på 300 millioner er viktig. Men det er i strid med våre anbefalinger at petroleumsforskningen reduseres, sier Hallén.

Forskningsrådet er tilfreds med en økning av stipendiatstillinger og med bedret finansiering.

Lenke:

Norges Forskningsråd: - Nødvendig vekst