Norsk forskning vokste mest

Norge trapper opp innsatsen på forskning og utvikling (FoU) mye raskere enn resten av Norden. Likevel ligger Norge fortsatt lavt i nordisk sammenheng.
7.4 2010 05:00


Norsk forskning økte sterkere enn i nabolandene mellom 2005 og 2008. Norge ligger fortsatt målt i forhold til total verdiskapning. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Ny FoU-statistikk for de nordiske landene viser at realveksten i utgifter til forskning og utvikling i Norge var på 25 prosent i perioden 2005-2008. Det er en mye sterkere vekst enn i de andre nordiske landene.

Norge framstilles ofte som en sinke når det gjelder satsing på forskning og utvikling i Norden. En ny oversikt fra NIFU STEP, basert på tall fra OECD, viser at dette både er riktig og galt.

Raskest i Norge

Mens økningen i Norge var på hele 25 prosent fra 2005 til 2008 var den på 15 prosent i Danmark, 11 prosent i Sverige og Finland og 7 prosent på Island.

Realvekst er beregnet som reell økning i utgifter til forskning og utvikling, korrigert for prisstigning.

Tallene tyder på at både Bondevik II-regjeringen og den sittende rødgrønne regjeringen har greid å øke satsingen raskere enn våre naboland.

Fortsatt økning

Tallene omfatter både offentlig finansiert forskning og forskning finansiert av næringslivet.

Det foreligger ikke nyere tall for samlet FoU-innsats, men det er klart at den offentlig finansierte forskningen har fortsatt å vokse i Norge. Veksten i offentlige bevilgninger til FoU i 2009 er beregnet til 4,2 prosent.

Basert på tallene for inneværende år beregner NIFU STEP at det ligger an til en realvekst på fem prosent i 2010.

… men stadig langt etter

Baksiden av medaljen er at Norge ligger sørgelig langt etter de andre nordiske landene når det gjelder forskning målt i andel av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Et lands BNP er den samlede verdien av varer og tjenester som er produsert i løpet av ett år.

FoU-utgifter som andel av BNP var i 2008 1,6 prosent i Norge, 2,7 prosent for Island og Danmark, 3,5 prosent i Finland og 3,8 prosent i Sverige.

Årsaken til Norge ligger så lavt er først og fremst at næringslivet bruker mye mindre på forskning og utvikling i Norge enn i nabolandene. På tross av veksten til FoU i Norge øker BNP raskere og gapet til nabolandene tettes ikke.

- Det er ikke noe overraskende i utviklingen i Norge. Det er bare å konstatere at de andre landene ligger mye høyere i andel av BNP som brukes til FoU, og det ser ikke ut til at forskjellene blir mindre, sier forsker Terje Bruen Olsen ved NIFU STEP til forskning.no.

15 prosent

Når norsk næringsliv bruker lite penger på forskning forklares det ofte med at vi mangler store, internasjonale konserner med tunge forskningsavdelinger og at norsk økonomi har spesialisert seg i sektorer som er lite FoU-intensive.

Norge står for 15 prosent av forskningen i Norden, mens Sverige står for 43 prosent. Norge ligger lavest i Norden målt etter FoU-utgifter per innbygger. Norge brukte 8600 kroner per innbygger på FoU i 2008.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse