Universitetet i Oslo finner det problematisk at spesialistkandidater som får opplæring ved TkØ vil ha Jon Sudbø som klinikksjef, da «Sudbø som kjent har vært involvert i forskningsjuks», ifølge Pål Barkvoll, dekan ved odontologisk fakultet. (Foto: Trond Solberg / NTB Scanpix)
Universitetet i Oslo finner det problematisk at spesialistkandidater som får opplæring ved TkØ vil ha Jon Sudbø som klinikksjef, da «Sudbø som kjent har vært involvert i forskningsjuks», ifølge Pål Barkvoll, dekan ved odontologisk fakultet. (Foto: Trond Solberg / NTB Scanpix)

UiO synes det er problematisk at tannlegestudenter kan måtte jobbe for Sudbø

Studentene skal ha mulighet til å forske mens de har Jon Sudbø som klinikksjef. Sjefene hans sier han ikke skal være involvert i forskningen.

Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Det finnes fem regionale kompetansesentre for tannhelsetjenesten i Norge.

Pasienter kan bli henvist til kompetansesentrene dersom de har behov for spesialistbehandling. 

Kompetansesentrene skal drive praksisnær, klinisk forskning og bidra til faglig utvikling og rådgivning i tannhelsetjenesten.

Det skal være mulig for tannlegespesialister under utdanning å ha klinisk praksis ved kompetansesentrene.

 

Fredag skrev forskning.no om at Jon Sudbø, som ble fratatt retten til å forske av Statens helsetilsyn i 2006 etter å ha blitt tatt i forskningsjuks, er ansatt som klinikksjef ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ). Senteret skal blant annet være tannhelsetjenestens ressurssenter for forskning og utviklingsarbeid.

Samtidig foregår en utredning i helsedirektoratet for å se om Norges tannlegeutdanninger skal kunne sende sine spesialistkandidater til kompetansesenteret. Spesialistutdanningen skal blant annet bidra til at kandidaten får kompetansen til å gjøre eget forskningsarbeid, ifølge Statens helsetilsyn.

Universitetet i Oslo finner det problematisk at spesialistkandidater som får opplæring ved TkØ, skal ha Jon Sudbø som klinikksjef. Grunnen er at «Sudbø som kjent har vært involvert i forskningsjuks». Det skriver Pål Barkvoll, dekan ved odontologisk fakultet, i en e-post til forskning.no. 

Styrelederen til TkØ, Per David Søhoel, virker overrasket over reaksjonen til Universitetet i Oslo og sier han mener de har hatt en god dialog om dette tidligere.

– Nå hadde jeg et møte med Universitetet i Oslo i april, hvor vi ble enige om et løp som skal føre til en samarbeidsavtale av klinisk utdannelse av spesialister. Jeg mente det var en god dialog på dette møtet, sier han.

Tannlegeforeningen er forbauset 

Morten H. Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening, er forbauset over ansettelsen av Jon Sudbø. (Foto: Den norske tannlegeforening)
Morten H. Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening, er forbauset over ansettelsen av Jon Sudbø. (Foto: Den norske tannlegeforening)

Bekymringene til UiO deles av fagforeningen for landets tannleger, som sier de er forbauset over situasjonen.

– Vi har notert oss med en viss undring at TkØ, som har ambisjoner om ha en aktiv rolle både i forskning og i den odontologiske spesialistutdanningen, har valgt å ansette en klinikksjef som av norske myndigheter er fratatt retten til å drive forskning, skriver Morten H. Rolstad, generalsekretær i Den norske tannlegeforening i en e-post til forskning.no.

Den norske tannlegeforening er klare på at de ikke har noe å gjøre med hvem som ansettes i landets kompetansesentre. De er likevel opptatt av oppgavene sentrene har i tannhelsetjenesten, og forstår bekymringene til UiO, ifølge Rolstad.

Tannlegeforeningen deler også bekymringene som tidligere er blitt tatt opp av Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM). NIOM synes det er problematisk å ha et forskningssamarbeid med TkØ etter ansettelsen av Sudbø.

– Vi deler denne bekymringen og er forbauset over at styret ved TkØ har valgt å sette virksomheten i en slik situasjon, skriver Rolstad. 

Skal jobbe på klinikken, men forskningen skal ikke ledes av Sudbø

Forskningsarbeidet som skal gjøres av tannlegespesialistene, vil bli ledet av forskningsleder Vibeke Ansteinsson ved kompetansesenteret, selv om de gjør det kliniske arbeidet sitt i klinikken til Sudbø.

– Det er åpnet for at spesialistene her kan drive med forskning, men da blir det snakk om egne forskningsprosjekter, sier Ansteinsson til forskning.no

Hun forklarer at spesialistene på klinikken ikke driver med forskning per i dag. Det er ennå ikke avgjort hvordan det skal fungere i praksis når spesialistene jobber i klinikken hvor Sudbø er sjef, samtidig som de forsker.

Ansteinsson sier det vil bli utarbeidet tydelige interne rutiner for hvordan de skal håndtere dette, og at hun skal styre datainnsamlingen på klinikken.

– Hvis det skal foregå datainnsamling på vår klinikk, vil jeg lede det arbeidet, sier forskningslederen.

Klinikksjef Jon Sudbø skal føre elektroniske pasientjournaler, på lik linje med de andre klinikerne, ifølge Vibeke Almaas som er kommunikasjonsrådgiver ved TkØ. Hun svarer på forskning.nos spørsmål på vegne av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Østs direktør, Hilde Vogt Toven. 

– Skal det registreres spesielle forskningsdata, altså utenom journaldata, vil ikke klinikksjefen bli involvert i denne innsamlingen, skriver Almaas i en e-post til forskning.no.

UiO synes ansvarsfordelingen er uklar

Pål Barkvoll skriver at Universitetet i Oslo synes ansvarsfordelingen mellom Ansteinsson og Sudbø er «meget uklar», og påpeker at Ansteinsson ikke er lege eller tannlege.

Når TkØ blir bedt om å klargjøre denne ansvarsfordelingen, svarer de dette:

– Vi har organisert oss slik at klinikksjef har ansvar for tannklinikken, det vil si tilrettelegging og drift av pasientbehandlingen. Forskningsleder har det overordnede ansvaret for all forskning som foregår ved TkØ. Det gjelder også når spesialistene ved TkØ driver klinisk forskning, skriver kommunikasjonsrådgiver Almaas.

Styrelederen i TkØ mener også at denne rollefordelingen mellom klinikksjefen og forskningslederen er tydelig nok.

– Klinikklederen skal administrere dag-til-dag driften av klinikken. Han skal ikke være involvert i forskningen, forklarer Per David Clee Søhoel.

– Hvordan kan spesialister, som også skal forske, jobbe i en klinikk hvor sjefen deres ikke kan være involvert i forskning?

– Det er jeg helt sikker på at man finner gode løsninger på, sier Søhoel.

Powered by Labrador CMS